Djurens röst i Sverige - DRIS

Djurens parti hämtar valinspiration från Holland

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2014 20:22 CEST

Djurens Parti har skrivit svensk politisk historia genom att som första parti i Sverige fokusera på att djurens intresse blir en huvudfråga i politiskt beslutsfattande. Partiet har startats och byggts upp i rekordfart på fyra månader, nästan uteslutande inom sociala medier och utan några externa resurser. Två partiledare, Jonas Paulsson och Elin Pöllänen, ska lotsa partiet genom supervalåret 2014.

- Nu är vi i startgroparna inför riksdagsvalet, EU-valet, samt kommunala och landstingsval, och det finns ett så tydligt och uppmuntrande engagemang över hela landet, säger den nyvalda ordföranden Elin Pöllänen, från Vallentuna.

I slutet av mars hade partiet sitt första årsmöte i Rissne i Stockholm, dit 51 delegater kom från hela landet för att välja en styrelse, fastställa stadgan men också för att träffas IRL – in real life – för första gången. Ordförande Jonas Paulsson satt dessförinnan i kommunfullmäktige för Miljöpartiet i Täby och är aktiv skribent och talare bland annat i Köttfri Måndag. Elin Pöllänen är statsvetare och låtskrivare med fokus på djurfrågor, klimat och folkhälsa. Enligt Elin är de mest genuina kommunikatörerna i världen djuren och musiken.

Djurens parti sätter just nu sin riksdagslista genom en elektronisk valsedel som alla registrerade årsmötesdeltagare kan rösta på on-line, och som ska vara klar nästa vecka, samt väljer representanter för de lokala kommunala listorna. Idag finns Djurens parti representerad i Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro, Lund, Lycksele, Gävle, Jönköping, Kristianstad och Uppsala, med mera.

För tillfället är Elin Pöllänen och besöker Holland för en träff med Holländska Djurens Parti, Partij voor De Dieren och dess partiledare Marianne Thieme och senatorn Niko Koffman. Partij voor De Dieren startade 2002 och var det första partiet i världen med fokus på djurrättsfrågor att få plats i parlamentet. Nu har de representanter i båda kamrarna, i provinserna såväl som i politiska råd.

- Det ska bli otroligt inspirerande och intressant att möta företrädare för partiet här i Holland. Trots att Partij voor De Dieren startade upp med fåtal ekonomiska resurser till en bred kampanj, påverkade det från första stund genom att existera och ihärdigt hävda sig. Partiet är ett tydligt exempel på att det är möjligt att vara ett politiskt alternativ som arbetar för de marginaliserade i vårt samhälle - människa såväl som djur och natur, berättar Elin Pöllänen.

- Jag ser fram emot den dag vi kan dela med oss till andra efter att Sverige genom Djurens parti fått en politik där verklig empati och djurens välfärd tillhör den politiska agendan i en tid där det verkligen behövs, säger Elin om framtiden.

Liknande partier som fokuserar på djurrätt och klimatfrågor finns även i andra länder, såsom Storbritannien, Kanada, Spanien och Danmark, med flera.  Djurens parti hoppas att fler av dem får in representanter i EU för att kunna skapa en egen partigrupp av djurpartister där.


Här finns Djurens parti styrelse

Här finns EU-listan

www.djurensparti.se 
Facebook: https://www.facebook.com/djurensparti

Twitter: @djurensparti

Presskontakter: Djurensparti@gmail.com

 

Djurens parti ser sig som ett ombud för djuren som själva kan inte representera sig i politiska sammanhang där förutsättningar för deras liv och livskvalitet beslutas. Det innebär att man dels för in djurperspektivet i nya lagar och förordningar, samt i den ekonomiska politiken samtidigt som man ska försäkra sig att de befintliga djurrättsbestämmelserna följs och att överträdelserna beivras.

Djurens parti har en grundvärdering som innebär att djuren har ett eget existensberättigande i vår värld utan att behöva skapa nytta till människan. De ska också ha rätten att leva i sin naturliga miljö så naturligt som möjligt. Detta innebär även en social miljö, d v s flock för flockdjur, osv.

Vi tror också på att djuren och människan kan leva i samklang i den föränderliga världen, om människan tar hänsyn till djurens existens och behov när hon planerar sin egen existens, ekonomi och samhälle. Olika redovisningssystem bör i framtiden även ta hänsyn till djuren på planeten och artens överlevnad och inte bara ekonomiska värden.  

Partiet har sitt säte i Lund och har registrerat och skyddat partibeteckning via Valmyndigheten.

www.djurensparti.se