Djurens parti - officiellt konto

Djurens parti väljer enhälligt sin andra veganska partiledare

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2017 18:16 CEST

I helgen har Djurens parti hållit sitt fjärde årsmöte där Simon Knutsson valdes enhälligt till partiledare. Han har en bakgrund med studier i bland annat politisk filosofi och statsvetenskap vid New York University samt en magisterexamen i nationalekonomi och en i praktisk filosofi från Göteborgs universitet.

Mycket stort engagemang och glädje genomsyrade helgens diskussioner gällande partiets strategi och utformning för kommande år. Partiet som fortfarande får räknas som ett ungt parti hade en del grundläggande frågor om stadgar och värderingar att enas om. Med värdeorden djurrätt, empati, hållbarhet, innovation och mod är Djurens parti ett viktigt parti som tar djurens intressen på allvar, något som idag alltför ofta förbises.

- Djurens parti vill avskaffa utnyttjandet av djur. Att djur far så illa och att vi plågar så många av dem är en av de största moraliska katastroferna i modern tid. Det är bråttom att ta ställning och agera. Vi vill åstadkomma mycket. Till exempel vill vi se ett helvegetariskt samhälle.Ett annat viktigt område är sällskapsdjur som missköts och överges. Vi ska också jobba globalt bland annat mot att djur plågas i underhållning såsom tjurfäktning. Många fler förslag finns i vårt partiprogram, säger partiledare Simon Knutsson (DP).

Djurens parti genomför just nu en crowdfundingkampanj för att kunna närvara under årets Almedalsvecka.

Djurens parti

Org Nr: 802476-9302

www.djurensparti.se

styrelsen@djurensparti.se

Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat i alla beslutsfattande organ i Sverige och EU.

Partiet verkar för en hållbar livsstil med hänsyn till djur, miljö och hälsa.

Vår vision är ett samhälle där alla individer oavsett art har rätt till sitt eget liv och inte utnyttjas av människan på ett sätt som är negativt för individen.

Följ oss på:

Hemsida

Facebook

Twitter