Djurens Rätt

Djurens Rätt anmäler fiskhållning på nattklubb i Malmö

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 18:13 CEST

I en anmälan till länsstyrelsen i Skåne ifrågasätter Djurens Rätt den hållning av fiskar som förekommer på konsertarenan/nattklubben Kulturbolaget i Malmö. Djurens Rätt anser det troligt att fiskarna hålls på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning.

På Kulturbolaget (KB) i Malmö hålls fiskar i ett akvarium, trots att det är vanligt med höga ljudnivåer i lokalen. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter (saknr L 108) får djur inte utsättas för ett buller som påverkar deras hälsa negativt, och de får endast tillfälligtvis utsättas för buller överstigande 65 decibel (dBA).

Enligt Djurens Rätts bedömning överstiger ljudnivåerna på KB de lagstiftade nivåerna. I kombination med lokalens dygnsrytm, blinkande ljus och stora mängder människor gör lokalen en olämplig plats att hålla djur på, vilket också ligger bakom Djurens Rätts anmälan mot djurhållningen.

Fiskar känner lidande men betraktas ofta som känslolösa ting. De har ett visst skydd av lagen men det är sällan något kommer till prövning. Det senaste brottsmålet som gällde djurplågeri av en fisk avgjordes 1927 – till fiskens fördel.

Exempel på saker som är olagliga att göra mot fiskar:

  • Att sätta en krok genom en levande fisk för att använda som bete.
  • "Ryckfiske", vilket innebär att man sänker ner en krok i ett fiskstim och "rycker" för att få kroken att fastna i någon del av en fisk.
  • Att flå en fisk levande.
  • Att ha fiskar i akvarier utan vattenpump och insynsskydd, t ex "guldfiskskålar".
  • Att fiska på fiskar som hålls i fångenskap, t ex dammar.
  • Att döda fiskar som hålls i fångenskap utan föregående bedövning.
  • Även de flesta andra ingrepp som medför lidande är olagliga om de görs på fiskar som hålls i fångenskap.

Kontakt:

Lena Lindström
Etolog, Djurens Rätt
031-775 95 85
lena.lindstrom@djurensratt.se

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.