Djurens Rätt

Djurens Rätt applåderar förbud mot sexuella övergrepp på djur men kräver mer av regeringen

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 17:16 CET

Regeringen har idag beslutat om en proposition för ändringar i djurskyddslagstiftningen. Djurens Rätt applåderar förslagen om ett förbud av sexuella övergrepp på djur och att inrätta ett kompetenscentrum för djurförsök, men är starkt kritiska till att inte fler av djurskyddslagsutredningens förslag finns med.

I den proposition om djurskydd som regeringen idag har beslutat om finns som väntat ett förbud mot sexuella övergrepp på djur med. Förbudet ska enligt propositionen träda i kraft från den 1 april 2014.

– Djur befinner sig i beroendeställning gentemot människan, och har få möjligheter att protestera eller värja sig mot övergrepp. Det är därför Djurens Rätt under lång tid har krävt en lagstiftning som skyddar djur mot sexuella övergrepp. Den nu föreslagna lagändringen stärker skyddet för djuren och underlättar rättsväsendets möjligheter att ingripa, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt är också positiva till att regeringen vill inrätta ett kompetenscentrum för att ersätta, begränsa och förfina användningen av djurförsök, samt att regeringen vill att Sverige ska behålla sin definition av djurförsök. En anpassning till EU:s definition hade inneburit ett sämre skydd för många djur som används i försök. Skrivningen om att förenkla den djurförsöksetiska prövningen borde dock oroa alla som värnar om djurskyddet.

Djurens Rätt är fortsatt starkt kritiska till att inte mer från djurskyddslagsutredningen finns med i regeringens proposition.

– Det är under all kritik att stora delar av utredningen fortfarande är under beredning inom Regeringskansliet, trots att det har gått två år sedan slutbetänkandet presenterades. Det ger intrycket av att regeringen förhalar djurskyddsarbetet, säger Camilla Björkbom.

Kontakt:

Camilla Björkbom
Förbundsordförande, Djurens Rätt
070-649 20 41

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för ett samhälle fritt från djurförtryck. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.