Djurens Rätt

Djurens Rätt går framåt i Malmö

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2013 06:53 CET

Allt fler malmöiter engagerar sig i frågan om djurs rättigheter - vilket inte minst märks av att Djurens Rätt växte med 20 nya medlemmar i Malmö under 2012.


- En ökning med 20 nya medlemmar kanske inte låter så mycket, säger Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom. Vi ser dock en trend att Djurens Rätt ökar i flera större svenska städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. Det bekräftar den känsla vi har haft de senaste åren att engagemanget för djurs rättigheter idag sakta men säkert ökar.

I Malmö ökade Djurens Rätt sitt medlemsantal med 20 nya medlemmar under 2012, ett trendbrott jämfört med tidigare år. Djurens Rätt som riksorganisation ökade med nära 200 nya medlemmar under 2012, den största ökningen av medlemsantalet under ett år sedan 1990.

- Frågan om djurs rättigheter är kanske vår tids stora moraliska fråga, och det är en fråga som engagerar människor, säger Sara Persson, ordförande för Djurens Rätt Malmö
 
- Nu fortsätter arbetet med att under 2013 skapa ett samhälle som respekterar djurs rättigheter. I Malmö planerar vi att forsätta arbetet med att få Malmö att bli fritt från hajfenssoppa, en kampanj vi har jobbat med under hela hösten. Genom att prata med restauranger och affärer som säljer eller serverar hajfenssoppa hoppas vi kunna övertyga både dem och allmänheten om att inte stödja den grymma hajfensindustrin. Vi kommer också arbeta med Djurens Rätts Pälsfria lista, och förhoppningsvis kan vi få så många butiker och företag som möjligt att sluta sälja päls.

Djurens Rätt har under 2012 fortsatt arbetet med att få fler livsmedelsbutiker att välja bort ägg från hönor i bur. Detta har varit lyckosamt och lett till att motsvarande 250 000 färre hönor sitter i burar. Detsamma gäller arbetet för att få EU-lagstiftning på plats som inskränker den maximala transporttiden för djur på väg till slakt, där Europaparlamentet gått på Djurens Rätts linje vid två omröstningar om djurtransportfrågan under året som gick.

Kontakt
 
Marie Persson 
Djurens Rätt Malmö
073-050 45 46
 
Camilla Björkbom
Förbundsordförande Djurens Rätt 
070-483 57 98


Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för ett samhälle fritt från djurförtryck. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.