Djurens Rätt

Djurens Rätt kräver översyn av de svenska djurparkerna

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 18:19 CEST

Med anledning av medias rapportering om förhållandena för djuren på svenska djurparker begär Djurens Rätt idag att landsbygdsminister Eskil Erlandsson omedelbart initierar en översyn av samtliga Sveriges djurparker.

I kvällens Kalla fakta sänds en granskning av Parken Zoo i Eskilstuna, som visar dålig djurhållning, djur som avlivas och som kritiserar hur pengar till bevarandeprojekt hanterats. Samtidigt har Ölands djurpark hamnat i blåsväder efter att tidigare anställda vittnat om djur som blivit ihjälslagna, och om djur som dött för att veterinär inte tillkallats.

– Enligt djurskyddslagen har djurparkerna en skyldighet att erbjuda djuren en miljö som ”främjar deras hälsa”. Med anledning av vad som rapporterats, och vad vi vet om djur som hålls i fångenskap, så kräver vi idag att landsbygdsminister Eskil Erlandsson agerar, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurparkslivet berövar djuren deras frihet, och kan dessutom medföra flera hot mot deras hälsa och välbefinnande. Begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans kan leda till stereotypa beteenden. Djurparker sägs ofta vara ett sätt att skydda och bevara hotade arter. Men det finns mycket bättre lösningar på detta - att skydda djuren i sin naturliga miljö.

– I oktober 2012 genomför Sveriges länsstyrelser en satsning på att kontrollera de djurtransporter som rullar genom landet. Vi uppmanar landsbygdsminister Eskil Erlandsson att ta initiativ till en liknande översyn av de svenska djurparkerna för att få bort den värsta djurhanteringen. Annars riskerar den svenska djurskyddslagen att enbart bli en papperstiger, säger Camilla Björkbom.

Kontakt:

Camilla Björkbom
Förbundsordförande
070-649 20 41

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.