Djurens Rätt

Djurens Rätt överklagar vargjakten

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 10:08 CET

Djurens Rätt har skickat in ett överklagande av vargjakten till Naturvårdsverket. Den viktigaste anledningen är att den svenska vargstammen inte kan anses ha blivit tillräckligt stark.

– Det är skandal att regeringen tillåter jakt på vargar, särskilt under det år som EU bestämt att satsa på biologisk mångfald, säger Alexandra Leijonhufvud, Djurens Rätts förbundsordförande.

– Vargarna har inte på långt när uppnått tillräckligt antal för att anses vara säkrad och inaveln är hög. Vi är tacksamma över att fler organisationer tänker överklaga regeringens beslut att tillåta jakten på vargar.

Antalet djur uppskattas till runt 200 och vargarna är till och med närmare besläktade än helsyskon. Avskjutningen blir större än tio procent av hela populationen och då är inte den illegala skjutningen inräknad.

Djurens Rätt argumenterar bland annat:

* att den planerade jakten på 27 vargar allvarligt kommer att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för vargen i Sverige.

* att det är fel att tillåta jakt när den av riksdagen beslutade utvärderingen av etappmål med 20 föryngringar per år inte är färdig

* att det är olämpligt att medge undantag från förbudet att använda motorfordon i samband med jakt för att via skogsbilsvägnätet kunna spåra och ringa in varg.

* att det är otidsenligt och oetiskt att uppmuntra trofésamlande genom att låta jakträttsinnehavaren behålla vargskinnen.  

Presskontakt: Lise-Lott Alsenius 070-649 20 41