Una promotion

Djurinriktat skolmaterial från REDE ökar barns empati

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 14:44 CET

En ny forskningsrapport visar att barn som arbetar med övningar från det djurinriktade skolmaterialet REDE ökar sin medvetenhet om andras känslor och sin respekt för djur.

- Att man kan utveckla barns empati med hjälp av djur var vi övertygade om från början men det är förstås väldigt glädjande att det nu är vetenskapligt bevisat  att våra övningar är ett effektivt verktyg , säger Helena Risinger, en av initiativtagarna till REDE. Hon hoppas att den nya rapporten kommer att innebära att fler skolor börjar använda sig av materialet som kan laddas ner gratis från REDEs hemsida.

Det är beteendevetaren Malin Angantyr och Jakob Eklund (FD i psykologi) vid Mälardalens högskola som står för forskningsrapporten som visar att övningarna i REDE ger en vetenskapligt säkerställd förbättring i barns empatiutveckling. Värt att notera är att övningarna tycks ha särskilt stor effekt på pojkar. I utvärderingen ingick fyra skolor där två klasser från varje skola deltog. Av de båda klasserna utförde endast den ena REDEs övningar innan utvärderingen, medan den andra fungerade som kontrollklass. Resultatet visade att pojkar som gjort övningarna hade mer empati än pojkar som inte hade utfört övningarna. Mellan de båda flickgrupperna var det dock ingen större skillnad. Utvärderingen medför en del insikter för framtida forskning.

   - Resultatet visar för det första att det finns anledning att gå vidare med empatiträning då den har visat sig ha effekt. För det andra kan det vara idé att fokusera forskningen mot pojkars utveckling av empati, då flickor verkar utveckla sin empati på egen hand. Sist men inte minst så visar utvärderingen att just REDEs övningar är användbara och kan utvecklas i framtida forskning, säger Jakob Eklund.

Bakom REDE står Svenska Djurskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige som sedan 2005 haft detta samarbete. Föreningarna hade en vision om att förbättra barns attityd och respekt gentemot djur och människor och samtidigt främja ett långsiktigt djurskydd. En arbetsgrupp tillsattes och de arbetade fram konceptet och namnet REDE – Respekt, Empati, Djur, Etik. Kerstin Malm (FD i etologi och REDEs projektledare) fick uppdraget att ta fram materialet som resulterade i ett 90-sidigt kompendium med elva värdegrundsövningar i olika lärstilar, samtliga djurinriktade med bilder av den kända djurfotografen Eivor Rasehorn. För att underlätta för skolor att använda materialet anpassades samtliga övningar till läroplanen. Med varje övning följer en utvärderingsmatris där lärarna direkt kan se effekterna av REDE. Materialet är riktat till barn i åldern 6-10 år som är en lämplig tid för empatiträning men går att anpassa till andra åldrar.

På hemsidan www.rede.se finns idag 17 stycken övningar, tillgängliga för gratis nedladdning.

- Vi tillhandahåller materialet kostnadsfritt med tanke på den strama budget som många skolor idag lever med, berättar Helena Risinger. Vi ser detta som ett långsiktigt djurskydd och har inget vinstintresse utöver det. Är materialet gratis har alla möjlighet att arbeta med barns värdegrund och dessutom kanske fler också vågar prova att använda det.

 

Mer om REDE och forskningsrapporten i sin helhet hittar du på www.rede.se

Kontakt:
Kerstin Malm kerstin.malm@rede.se 073- 643 68 47
Helena Risinger helena.risinger@rede.se 070-491 33 13