DjurArken

Djurskyddet saknar inte bara pengar

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2011 22:27 CET

SVT Hallandsnytts granskning visar att länsstyrelsen i Halland väntar länge med att åka ut på anmälningar om vanvård av djur. I en granskning av 500 ärenden sedan 1 januari 2009 finns där över 50 fall där det dröjt två månader eller mer innan man åkt ut på inspektion. Brist på pengar uppges vara problemet. Organisationen DjurArken tror dock att orsaken delvis ligger hos länsstyrelsen själva.

Att det behövs mer pengar till djurskyddet är nog uppenbart, menar Miranda Oude Tanke på DjurArken, som samtidigt är övertygad om att det även saknas något annat på länsstyrelsen som gör att djurskyddet inte fungerar i praktiken, nämligen kunskap.  Detta har i dagarna bekräftats av Arbetsmiljöverket som förra året gjorde tre inspektioner hos länsstyrelsen.

Bättre handläggning sparar tid
– Jag har följt många djurskyddsärenden de senaste åren och en stor del av dessa ärenden har inte handlagts så som djurskyddslagen föreskriver, säger Miranda Oude Tanke. Hon har tidigare arbetat med djurskydd i olika länder, varav bland annat USA och är idag även aktiv i Djurens Jurister.

– Använder man sig av de möjligheter som finns inom lagstiftningen för att snabbt ingripa så slipper djuren fara illa i onödan samtidigt som man kan avsluta ärenden betydligt snabbare. Jag känner till fall där djuren har varit föremål i ärenden i åratal och där de har varit så pass sjuka att de hunnit självdö innan man agerat. Det är uppenbart att det finns för få djurskyddsinspektörer, men om man skulle använda lagstiftningen mer effektivt kan man definitivt spara mycket tid.

Staten åker snålskjuts
DjurArken anser även att det finns ett stort behov av proffsiga djurhem med veterinärkliniker där omhändertagna djur snabbt kan få vård. Det behövs även utbildning till nuvarande och blivande djurhållare för att förebygga att djur blir vanvårdade på grund av ren okunskap.

– Idag sköts nästan samtliga omhändertagande av djur som far illa, av ideella djurhem vilka har mycket begränsade resurser. Staten lägger inga pengar på drift av djurhem överhuvudtaget, utan åker istället snålskjuts på dem som engagerar sig ideellt, och förlitar sig på deras engagemang och pengar, säger Miranda Oude Tanke.

Genom att det finns en så pass begränsad djurhemsverksamhet i Sverige blir nästan alla djur som omhändertas av myndigheter avlivade, vilket enligt Miranda Oude Tanke inte har så mycket med bra djurskydd att göra.

– För mig och många andra innebär djurskydd inte att avliva ”problemet”. Att skydda djur är att se till att djur som inte har det bra får hjälp till ett bättre liv. Det behövs proffsiga djurhem som kan ta emot och behandla djur med lindriga sjukdomar för att sedan omplacera dem i trygga och permanenta hem, menar hon.

-------------------------------------
DjurArken vill förbättra svenskt djurskydd genom att driva proffsiga djurhem så som de finns i bland annat USA och England. Denna typ av djurhem - med inbyggd veterinärklinik, utbildningslokaler, butik, kontor etc. finns inte i Sverige idag. 

För att nå målet arbetar organisationen efter följande modell: alla som vill vara med och arbeta för att förbättra svenskt djurskydd har möjlighet att bidra med det man kan, vare det sig är pengar, tjänster eller material.

Kontaktperson:
Miranda Oude Tanke, projektledare
info@djurarken.se

Om DjurArken
www.djurarken.se
Vision och mål
Vem är vi
Varför hjälpa DjurArken?