Naturvetarna

Djurskyddskontrollen i Sverige måste utvecklas!

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 07:00 CET

Pressinbjudan den 7 november 2011

Djurskyddskontrollen i Sverige måste utvecklas!

Skyddet mot vanvård och misskötsel av djur måste bli bättre. Bristerna i djurskyddskontrollen är allvarliga och drabbar även de inspektörer som arbetar med kontrollerna. Naturvetarna anordnar med anledning av detta ett rådslag om djurskyddskontrollen den 11 november.

Statskontoret släppte för en dryg månad sedan en utvärdering av djurskyddskontrollens utveckling i Sverige de senaste åren. Utvärderingen visar att kontrollen uppvisar klara brister. Tiden som läggs ner på administration har ökat, antalet planerade normalkontroller har minskat drastiskt och Jordbruksverket, som är central kontrollmyndighet, har inte fullgjort sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt.

Den 1 januari 2009 fördes ansvaret för kontrollverksamhet för djurskydd i Sverige över från kommuner till länsstyrelser. Förhoppningen från statligt håll var att detta skulle leda till en bättre djurskyddskontroll, men så har det inte blivit. Statskontorets granskning visar också att kontrollerna har blivit mer lika i hela landet, men att mer styrning behövs från Jordbruksverket.

Mot bakgrund av detta behövs det en initierad diskussion om hur kontrollen i Sverige kan utvecklas. Naturvetarna bjuder därför tillsammans med Djurskyddsinspektörernas Riksförening (DIRF) och Miljö- och hälsoskyddssektionen inom Naturvetarna in till en diskussion om hur djurskyddskontrollen kan utvecklas.

 

Pressen inbjuds att medverka vid rådslaget fredag den 11 november kl. 13-16 på Saco, Lilla Nygatan 14 i Stockholm.

I panelen deltar representanter från Jordbruksverket, Miljö- och jordbruksutskottet, Statskontoret, Stockholmspolisens djurskyddsgrupp, Djurskyddet Sverige, Länsstyrelser m.fl..

 

Anmälan och kontakt: Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna: 08-5629 20 25, 0737-19 20 25, kristofer.jervinge@naturvetarna.se

Naturvetarna består idag av över 31 000 personer som kan och vill bidra till morgondagens lösningar. Minst tre års studier inom det naturvetenskapliga området förenar agronomer, biologer, datavetare, fysiker, kemister, matematiker, skogsakademiker med flera. Sacoförbundet Naturvetarna är partipolitiskt obundet.