Djurens Rätt

Djurskyddslagsutredningen föreslår förbud mot sexuella övergrepp på djur

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 10:44 CET

Idag föreslår djurskyddslagens utredning att sexuella övergrepp på djur ska förbjudas. Det innebär att en fråga som Djurens Rätt och andra djurrättsorganisationer arbetat med under flera årtionden äntligen nått till framgång. 

 

-          För Djurens Rätt är detta en stor framgång och kulmen på ett mångårigt arbete för ett tydligt förbud mot sexuella övergrepp på djur, säger Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom.

-         Utan stödet från Djurens Rätts alla medlemmar, utan alla de som engagerat sig i frågan genom att skriva under våra många namninsamlingar, skrivit insändare och kontaktat politiker skulle vi inte nått dit vi nu år idag. Detta är ytterligare ett bevis för att det faktiskt går att göra skillnad för djuren!

 Det svenska förbudet togs bort 1944 och övergreppen har fram till nu endast varit straffbara om de har kunnat klassas som djurplågeri. Det har i praktiken inneburit att endast fall då djuret fått allvarliga fysiska skador har kommit i fråga.

Under 2000-talet har Djurens Rätt anmält enskilda fall av övergrepp på djur. Organisationen har i flera skrivelser krävt en lagändring och lobbyarbetet var en bidragande orsak till att den första riksdagsmotionen om ett förbud mot djurpornografi skrevs år 2002. År 2004 fick Djurskyddsmyndigheten i uppdrag av regeringen att undersöka frågan, och 2007 överlämnade Djurens Rätt 13 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud.

2008 utlovade landsbygdsminister Eskil Erlandsson ett förbud mot sexuella övergrepp på djur. Uttalandet kom efter att tidningen Expressen publicerade en artikelserie om djursexnätverk i Sverige, som väckte enormt starka känslor. Under samma period genererade Djurens Rätts webbkampanj flera tusen mail till regeringen med krav på ett tydligt förbud.

– Djur befinner sig i beroendeställning gentemot människan, och har få möjligheter att protestera eller värja sig mot övergrepp. Det är därför som Djurens Rätt under lång tid har krävt en lagstiftning som skyddar djur mot detta, säger Camilla Björkbom.

– Den nu föreslagna lagändringen stärker skyddet för djuren och underlättar rättsväsendets möjligheter att ingripa. Det sänder också en tydlig signal om att   djur inte är sexuella objekt, utan att de finns till för sin egen skull.

Utredaren Eva Erikssons förslag går nu vidare, och för att ett förbud ska bli verklighet måste det beslutas i riksdagen. Men för detta finns en tydlig majoritet bland riksdagens ledamöter, vilket senast manifesterades i en omröstning i april 2011.