Ipsos Sweden

DN/Ipsos årsrapport väljarbarometern - trender och väljarflöden 2015

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 07:33 CET

DN/Ipsos årsrapport om hur partiernas väljarstöd utvecklats visar att Socialdemokraterna (S) har tappat stöd i väljarkåren under det gångna året. Från ett genomsnittligt stöd på 32 % under årets första kvartal till strax under 27 % under kvartal fyra. I DN/Ipsos decembermätning noterade Socialdemokraterna ett stöd på 24,7 % vilket indikerar att väljarstödet har fortsatt att försvagas mot slutet av året.

Socialdemokraterna har förlorat väljare i de flesta väljargrupper men tappet är störst bland personer med lägre utbildning samt bland LO-medlemmar. Jämfört med första kvartalet har stödet för S minskat från 47 % till 38 % bland personer med grundskoleutbildning, från 35 % till 26 % bland personer med gymnasieutbildning, och från 49 % till 40 % bland LO-medlemmar.

En analys av stödet i olika delar av landet visar att stödet för Socialdemokraterna har minskat kraftigt i södra Sverige (Skåne och Blekinge), från 29 % under första kvartalet till 19 % under kvartal fyra. Jämfört med valresultatet 2014 i Skåne och Blekinge (Skåne läns norra och östra 30 %, Skåne län västra 30 %, Skåne län södra 25 %, Blekinge 37 %) så är S väljartapp dramatiskt.

Socialdemokraterna har sedan valet 2014 framförallt tappat väljare till Sverigedemokraterna och till Moderaterna. Samtidigt har partiet vunnit mindre grupper väljare från framförallt Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Samtliga förändringar för Socialdemokraterna som kommenteras ovan är statistiskt signifikanta.

Moderaternas (M) väljarstöd har inte förändrats nämnvärt under det gångna året. Väljartappet till Sverigedemokraterna har ökat men partiet har samtidigt vunnit nya väljare från framförallt Socialdemokraterna och från övriga borgerliga partier. Moderaterna har inte lyckats öka stödet bland LO-medlemmar eller bland TCO-väljare. Stödet bland LO-väljare är oförändrat på låga 14 % och stödet bland TCO-väljare är i slutet av året 24 %.

Stödet för Sverigedemokraterna (SD) har ökat kraftigt under året, från i genomsnitt 13 % under första kvartalet till i genomsnitt 18 % under kvartal fyra. Ökningen har framförallt skett bland män, från 18 % till 24 %, medan SD ökat mer blygsamt bland kvinnor, från 9 % till 11 %.

Sverigedemokraterna ökar framförallt i de väljargrupper där S minskar, LO-medlemmar och personer med lägre utbildning. Stödet bland personer med grundskoleutbildning ökar från 22 % till 28 % och bland personer med gymnasieutbildning från 16 % till 23 %.

Stödet för SD ökar kraftigt i södra Sverige, från 17 % till 30 %, samt i Sveriges storstäder, 9 % till 15 %.

SD vinner väljare från framförallt Moderaterna och Socialdemokraterna, men även från övriga borgerliga partier. Flödena från SD är små, men går främst till M och S.

Samtliga förändringar avseende SD som kommenteras ovan är statistiskt signifikanta.

Stödet för Centerpartiet har ökat under året, från i genomsnitt 5 % under kvartal ett till 7 % under kvartal fyra. Väljarstödet för Centerpartiet har ökat mer bland kvinnor än bland män (från 5 % till 8 %) och ökningen syns tydligast bland SACO-medlemmar (från 4 % till 10 %). Centerpartiet har under året tappat väljare till Moderaterna men har samtidigt vunnit andra väljare från framförallt de borgerliga partierna.

Samtliga förändringar avseende Centerpartiet som kommenteras ovan är statistiskt signifikanta.

För övriga partier har det endast skett mindre förändringar under 2015. 

Läs Ipsos rapport i sin helhet här och mer i artikeln på DN.se

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com
Nordenchef, Ipsos Public Affairs

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom fem globala affärsområden: Ipsos Connect (Media och kommunikation), Ipsos Marketing, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com