Ipsos Sweden

DN/Ipsos: Stor okunskap om Decemberöverenskommelsen

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2015 07:38 CEST

Bild: Fredrik Wennerlund / moderat.se

Endast hälften av väljarna känner till vad Decemberöverenskommelsen går ut på. Ytterligare 3 av 10 har hört talas om överenskommelsen, men vet inte vad den handlar om. Bland övriga väljare är kännedomen nästan obefintlig. Det visar DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen som genomförts under maj månad.

De väljare som uppgav att man känner till vad Decemberöverenskommelsen går ut på fick följdfrågan ”Hur skulle du beskriva bakgrunden till varför Decemberöverenskommelsen slöts?” Respondenterna svarade med egna ord och Ipsos har kodat svaren i ett antal huvudkategorier:

  • En tredjedel anser att överenskommelsen slöts för att minska SD:s inflytande och förhindra att partiet fick en vågmästarposition.
  • En fjärdedel svarar att överenskommelsen slöts på grund av det osäkra läge som riksdagsvalet 2014 resulterade i, då inget politiskt alternativ lyckades samla en majoritet i riksdagen.
  • En femtedel anger att överenskommelsen slöts för att möjliggöra att minoritetsregeringar kan få i genom sin ekonomiska politik.
  • En tiondel svarar att Decemberöverenskommelsen slöts för att regeringen inte lyckades få stöd för sin budget.
  • En knapp tiondel anser att överenskommelsen slöts för att undvika extraval.

Bland de väljare som känner till vad Decemberöverenskommelsen går ut på svarar 32 % att partierna bör bryta överenskommelsen medan 52 % svarar att partierna bör hålla fast vid den. Övriga 15 % har ingen uppfattning.

Män och personer med lägre utbildning svarar något oftare att partierna bör bryta överenskommelsen (39 % respektive 38 %) medan personer med hög utbildning mer sällan tycker att partierna bör bryta överenskommelsen (28 %).

SD är det parti vars väljare är mest kritiska till Decemberöverenskommelsen. Bland de SD-väljare som känner till vad överenskommelsen handlar om anser 80 % att överenskommelsen bör brytas.

Bland borgerliga väljare svarar 43 % att partierna som ingick Decemberöverenskommelsen bör bryta den medan 44 % svarar att partierna bör hålla fast vid överenskommelsen.

Rödgröna väljare är överlag positiva till överenskommelsen, 77 % svarar att partierna bör hålla fast vid Decemberöverenskommelsen.

Läs Ipsos rapport i sin helhet här.

David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com
Nordenchef Ipsos Public Affairs

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom fem globala affärsområden: Ipsos Connect (Media och kommunikation), Ipsos Marketing, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com