Ipsos Sweden

DN/Ipsos november: medvind för Centerpartiet

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 22:16 CET

DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 10 – 21 november bekräftar höstens försiktiga opinionstrender; Centerpartiet har medvind medan Moderaterna backar för tredje mätningen i rad. November månads skattning av stödet för Centerpartiet, avrundad nedåt till åtta procent, är partiets högsta notering i DN/Ipsos väljarbarometer under de senaste 15 åren.

Huvuddelen av intervjuerna för mätningen genomfördes innan nyheten om skandalvideon från moderaternas partikansli och det är inte möjligt att av mätningen dra slutsatser om huruvida skandalen har påverkat moderaternas väljarstöd. Oaktat videon minskar stödet för Moderaterna för tredje mätningen i rad och partiet har idag ett stöd på samma nivå som valresultatet 2014. Moderaterna ser ut att ha förlorat väljarstöd jämfört med första halvåret 2016. Det genomsnittliga stödet för moderaterna i DN/Ipsos väljarbarometer var under både första och andra kvartalet 26 procent. Ett genomsnitt av de senaste tre mätningarna visar nu ett stöd för moderaterna på 23 procent.

Stödet för Liberalerna skattas till sex procent och stödet för Kristdemokraterna skattas till tre procent. Det samlade stödet för allianspartierna, Kristdemokraterna inräknade, skattas i november till 40 procent, oförändrat jämfört med oktober.

Stödet för Socialdemokraterna skattas till 27 procent, Vänsterpartiet till sju procent och Miljöpartiet till fyra procent (avrundat nedåt, stödet skattas över riksdagsspärren). Det samlade stödet för de tre rödgröna partierna skattas till 39 procent jämfört med 38 procent i oktober. Blockskillnaden, en procentenhet till alliansens fördel, har minskat något jämfört med augusti och september då skillnaden var fyra procentenheter.

Stödet för Sverigedemokraterna skattas till 17 procent. Stödet för Feministiskt initiativ skattas till tre procent och partiets stöd är i DN/Ipsos mätning likvärdigt med stödet för Kristdemokraterna.

Väljarna om videon från medarbetare vid moderaternas partikansli
I torsdags 17 november framkom att en moderat politiker och medarbetare vid moderaternas partikansli i en video kallat socialförsäkringsministern för hora.

För att få mer kunskap om hur väljarna uppfattade och reagerade på nyheten om videon har Ipsos ställt några extra frågor 18 – 21 november inom ramen för den digitala delen av väljarbarometern till ett begränsat antal respondenter. Eftersom antalet intervjuer, 410, är färre än normalt är skattningarna mer osäkra, men ger ändå en god indikation om hur händelsen har tagits emot bland väljarna. Se redovisning av frågor och svarsalternativ sist i rapporten.

  • En majoritet anser att tonläget i den svenska politiska debatten präglas av bristande respekt mellan meningsmotståndare, att det sker många övertramp i debatten. Frågan ställdes innan övriga frågor om den aktuella videon och uttalandet.
  • 9 av 10 väljare uppger att de tagit del av nyheten om videon och uttalandet via media, 1 av 10 svarar att de hör talas om nyheten första gången vid intervjutillfället. Nyheten har alltså fått ett brett genomslag och har setts av de flesta svenskar.
  • Bland de som redan hade tagit del av nyheten i media svarar 6 av 10 att de berördes starkt negativt av videon och uttalandet. Ytterligare 2 av 10 berördes något negativt.
  • Drygt hälften anser att videon och uttalandet bör ses som ett enskilt misstag av en ung medarbetare. Drygt 1 av 10 anser att videon och uttalandet är ett uttryck för värderingar som är accepterade inom Moderaterna. 2 av 10 svarar att det handlar om lite både och.
  • Moderata väljare berördes lika negativt av nyheten om videon och uttalandet som genomsnittet av alla väljare men svarar oftare att videon och uttalandet handlar om ett enskilt misstag av en ung medarbetare. 

Läs Ipsos rapport i sin helhet här och mer i artikeln på DN.se

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.se
Nordenchef, Ipsos Public Affairs

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom fem globala affärsområden: Ipsos Connect (Media och kommunikation), Ipsos Marketing, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com