Svensk Israel-Information

DN sprider felaktig information om att Israel blockerar byggmateral till Gaza

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 08:16 CEST

Nedanstående mail sändes till  DN Utlandsredaktion den 16 juli kl 9.

MAILET HAR INTE FÖRANLETT VARKEN SVAR ELLER RÄTTELSE.

"Jag läste idag (16 juli) med intresse Lotta Schüllerqvists artikel om bygg-boomen på Gaza. En positiv artikel, men delvis missvisande. En läsare kan få intrycket av att boomen enbart beror på insmugglat material från Egypten och att Israel fortfarande skulle upprätthålla en blockad mot byggmaterial. Det stämmer inte. Veckan 1 - 7 juli fördes 39.009 ton (!) varor in från Israels gränsövergångar till Gaza. 31% av denna last utgjordes av byggmaterial, samt ytterligare 9% av "Ceramics and plumbing", d v s kakelplattor och VVS-utrustning, som också används vid byggprojekt.  Dvs ca 15 600 ton utgjordes av  byggmaterial. Liknande mängder har införts varje vecka under det senaste året. Allt kan lätt kontrolleras på sajten COGAT (se nedan) som är en koordineringsorganisation som samordnar verksamheter mellan Israels regering, IDF, Palestinska Myndigheten, internationella organisationer och diplomater. http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/0/3320.pdf       Det vore önskvärt om ni kunde sätta in en rättelse snarast möjligt i denna fråga.  

Lisa Abramowicz

generalsekreterare Svensk Israel-Information 

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.