StruktureradeProdukter.com

DnB NOR upphör med Strukturerade InvesteringsProdukter

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 07:58 CEST

DnB NOR Markets upphör med publika emissioner av strukturerade investeringsprodukter i Sverige.

Banken uppger som skäl att de i Sverige sedan ett par år har gått från att ha en relativt bred strategisk ansats som även har omfattat retailsektorn, till att fokusera tydligare på större och medelstora företag samt finansiella institutioner. Med denna förändring har banken successivt avvecklat produkter riktade mot retailsektorn i Sverige.

Som ett led i detta upphör nu DnB NOR Markets med publika emissioner av strukturerade investeringsprodukter i Sverige.

Vad gäller information och administration av utestående produkter meddelar banken att ingen förändring kommer att ske från tidigare.

www.dnbnor.se/io

Guidesajten StruktureradeProdukter.com 13 andra aktörer som förnärvarande har Strukturerade Produkter tillgängliga för teckning. Se alla produkter per arrangörer här.

Om Struktureradeprodukter.com

StruktureradeProdukter.com är en gratis marknadsguide till strukturerade placeringsprodukter utgivna av fondkommissionärer och banker på den svenska finansmarknaden, t.ex. aktieindexobligationer, SPAX, garantiprodukter m.fl. StruktureradeProdukter.com publicerar oberoende, jämförbar och lättillgänglig information för sparare och investerare, och omfattar alla pågående emissioner och nyheter inom området. www.struktureradeprodukter.com

 

Guidesajt för dig som vill Investera i Strukturerade Produkter