Digital Network Services Sweden AB

DNS har tecknat avtal med DataCore, ledande inom virtuell storage

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2007 10:41 CET

DataCore erbjuder lösningar inom ett av marknadens snabbast växande områden ”Open Storage Networking”. DataCore erbjuder ett brett sortiment lagringslösningar som passar från små till medelstora företag med kostnadseffektiva lösningar till Enterprisenivå där konsolidering av lagring, säkerhet med datareplikering för hög tillgänglighet och katastrofhantering är avgörande. DataCore möjliggör också en enhetlig administration av all lagring oavsett fabrikat och typ vilket eliminerar höga kostnader i form av proprietär mjuk och hårdvara knuten till lagringssystem.

Produkter och tjänster – maximera värdet och minimera kostnaden
Datacore’s lösningar ger:

* Virtuell lagring ger möjlighet att sätta virtuella volymstorlekar och låta volymerna växa eller minska efter behov.
* Optimering av diskresurser –nyttjar investeringar i lagring maximalt
* Snabbar upp I/O prestanda mellan servers och lagring, tack var den unika caching funktionaliteten erhålles utomordentlig prestanda även med äldre lagringsutrustning.
* Konstant access till data och minskad administration vid tilldelning, migrering och uppgradering av disk
* Kostnadseffektiv synkron replikering för hög tillgänglighet även för mindre lösningar.
* Katastrofhantering med Asynkron replikering av SAN miljöer
* Liten investering för mindre VMware installationer som önskar nyttja VMotion, HA, samt DRS utan att investera i dyra SAN lösningar.
* Plattforms och infrastrukturoberoende, integrerar iSCSI och Fiber Channel, Linux, Windows, Netware och Unix


DataCore erbjuder två lösningar

SANsymphony™ är en heltäckande plattform för att hantera storskaliga nätverk och dess lagringsbehov med distribuerade enheter (SAN) till en säker stabil centralt administrerad lagringspool utan behov av proprietära verktyg knutna till fabrikat. Administratören kan från ett och samma ställe kontrollera network-wide caching, snapshots och remote replikering på ett enkelt kostnadseffektivt sätt. Detta ger en snabb totalbild av all distribuerad lagring och säkerställer snabb resursallokering för applikationer och användare.

SANmelody™ konverterar x86 servers till kostnadseffektiva samt expanderbara ”diskservers” motsvarande en konventionell disk array. SANmelody erbjuder oöverträffad flexibilitet och hårdvaruoberoende. All lagringskapacitet publiceras såsom ytterligare interna diskar tillgängliga för servers på LAN eller SAN.