DNV GL Sweden

DNV GL lanserar sitt nya globala varumärke

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 16:15 CET

"När vi utvecklade vår nya identitet för DNV GL, utgick vi från den vi vision vi har; Global påverkan för en säker och hållbar framtid”. Visionen har aldrig varit med relevant än vad den är idag” säger Henrik O. Madsen, VD, DNV GL Group. ”Vårt nya varumärke reflekterar den bredare tjänsteportfölj som vi nu kan erbjuda våra kunder för att göra vår planet säkrare, smartare och grönare.”

Varumärket DNV GL kommer ur det sammangående av DNV och GL som genomfördes i september i år. DNV GL blir ett världsledande klassningssällskap, en ledande oberoende tjänsteleverantör inom olje- och gasindustrin, ett kraftpaket inom energi och förnybara energikällor och ett av de tre största certifieringsorganen i världen.

”Branscher och marknader står inför allt fler tekniska, regulatoriska, sociala och operationella utmaningar i en värld som blir allt mer komplex. Parallellt med dessa utmaningar ska företagen leva upp till intressenternas krav på ansvar och transparens. För att vara säker på att man fattar rätt beslut behöver både privat och offentlig sektor en pålitlig oberoende partner de kan rådslå med vid beslutsfattande” säger Madsen.

Ett bredare perspektiv
Till grund för det här så satsar DNV GL fortsatt på strategisk forskning och utveckling. Genom innovationsprojekt fortsätter DNV GL att utveckla teknologi och standarder till nya, mer avancerade nivåer tillsammans med sina kunder.

”Det var ur det bredare perspektivet av våra experttjänster som vi byggde vårt nya varumärke. Vårt formspråk med de tre horisontella linjerna skapades för att symbolisera vart vi finns: sjö, land och himmel. Förklarar Stefan Nerpin, kommunikationschef, DNV GL Group. ”

Det två företagen, som nu har blivit ett, har närmare 150 år av parallell historia och är båda välrenommerade på marknaden. Nerpin är övertygad om att DNV GL kommer kunna erbjuda sina kunder flera fördelar tillsammans och förklarar ”Vi kommer kunna erbjuda de företag vi jobbar med stora fördelar i form av tekniska insikter, riskhantering och kunskapsöverföring.” Han fortsätter ”Vår gemensamma kapacitet på fler än 16 000 anställda bidrar tillsammans med teknisk och operationell expertis för att nå vårt mål: att skapa ett säkrare och mer hållbart samhälle. DNV GL kommer kunna erbjuda ett bredare perspektiv i över 100 länder och vi kan dela med oss av vår expertis och best-practice för våra kunder runt hela världen.”

Ett sammangående för tillväxt
Sammangåendet som pågått under året har utvecklats på ett bra sätt och DNV GL Group:s vd Henrik O. Madsen säger att den nya globala organisationen har ”goda förutsättningar för att ta sig an sitt första år som en gemensam organisation med ett nytt varumärke; DNV GL. Vi vill bygga kunskap och expertis över hela vår organisation genom att skapa nya nätverk och därigenom dra lärdom av varandra. Vårt mål är att säkerställa att vi alltid hittar innovativa lösningar som skapar värde och tillväxt för våra kunder, med detta vill vi försäkra oss om att vi i framtiden lämnar efter oss en planet som är bättre än vad den är idag.” sammanfattar Madsen.

DNV GL i korthet:

  • Organiserade i fyra affärsområden: Maritime, Oil and Gas, Energy och Business Assurance har DNV GL som mål att skydda liv, egendom och miljö.
  • Erbjuder klassning, certifiering och verifiering tillsammans med mjukvarutjänster och rådgivning.
  • Verkar framför allt inom industrierna; maritimt, olja och gas samt energi
  • Erbjuder också certifiering och rådgivningstjänster inom hållbarhet till ett stort antal industrier över hela världen
  • DNV GL Group investerar för närvarande 5 % av sina totala intäkter på strategisk forskning och innovation
  • Huvudkontoret finns i i Høvik utanför Oslo
  • DNV GL sysselsätter över 16 000 människor i omkring 100 länder
  • Stiftelsen DNV äger 63,5 % av DNV GL, medan Mayfair äger 36,5 %

Vårt nya företag: DNV GL Group

DNV och Germanischer Lloyd kommer, från och med den 12 september 2013, att verka som ett företag – DNV GL Group, därmed skapar vi en världsledande leverantör av tjänster för klassning, certifiering, verifiering och utbildning. Båda företagen innehar ledande marknadspositioner, kompletterar varandras styrkor, globala nätverk samt erkännanden för högsta kvalitet. Våra åtaganden och löften till våra kunder kvarstår. Vi ser fram emot att kombinera den bästa kapaciteten i våra respektive organisationer för att erbjuda er en tjänsteportfölj som på bästa sätt tillgodoser era behov av trovärdighet och granskningstjänster. Vi lovar att fokusera på er framtid, för att i ett partnerskap med er bygga en hållbar verksamhet och skapa förtroende hos era intressenter.

För mer information om vad detta betyder för er, välkommen att besöka vår hemsida www.dnvba.se