DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

DO fick rätt mot Hotell Statt i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 15:03 CET

Det romska paret som blev nekade tillträde till Hotell Statts badanläggning blev etniskt diskriminerade. Hotellet tvingas betala 50.000 kronor i skadestånd till paret. Det fastslås i en dom från Eskilstuna tingsrätt idag. Paret anmälde händelsen som inträffade 8 april 2004 till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering som drivit fallet till domstol.Hotell Statt i Eskilstuna har diskriminerat ett romsk par då de nekades tillträde till hotellets badanläggning. Eskilstuna tingsrätt fastslår i en dom idag att Hotell Statt brutit mot lagen om förbud mot etnisk diskriminering när de vägrat släppa in ett romskt par. Därför tvingas hotellet att betala 50.000 kronor i skadestånd till paret.

- Jag är mycket nöjd med domen. Statt ville inte stå fast vid överenskommelsen i förlikningen och döms nu för diskriminering av domstolen. Självklart hade jag dock sett att skadeståndet varit ännu högre. Jag förutsätter att den nya diskrimineringslagstiftningen kommer att skärpas vad gäller skadeståndet, säger DO Katri Linna

- Målet är ett tydligt exempel på hur romer systematiskt utestängs från olika delar av samhället på ovidkommande grunder. Domen visar att rättvisa skipas och att en anmälan till DO kan leda till upprättelse, säger DO Katri Linna.

Bakgrund:

Paret ville besöka Hotell Statts badanläggning under påskhelgen 2004. De hade tidigare samma dag ringt till hotellet och fått veta att badet var öppet för allmänheten. Men när de var på väg in till badet stoppades de av en anställd, som hade instruerats att inte släppa in romer. Hotellets chef förklarade situationen med att hotellet hade haft problem med romer som besökt badanläggningen.

Paret anmälde händelsen till DO som i december 2004 stämde hotellet vid Eskilstuna tingsrätt. Stämningen var DO:s första sedan myndigheten genom en ny lag, som trädde i kraft 1 juli 2003, fick möjlighet att föra talan i domstol i fall som rör etnisk diskriminering utanför arbetslivet. Fallet var på väg att lösas genom en förlikning som innebar att hotellet gick med på att ersatta mannen och kvinnan med 100 000 kronor var. Men förlikningsavtalet fullföljdes inte och huvudförhandling i Eskilstuna hölls den 20 oktober.

Med vänlig hälsning

Sonya Aho

PressekreterareOmbudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)

Besöksadress:Drottninggatan 89

Postadress: Box 3045, 103 64 Stockholm

Telefon: direkt 08-508 88 734

Mob. 070-995 87 34

Mob. pressmobil. 070-546 78 21

Växel: 08-508 88 700

Fax: 08-508 88 750

Besök oss på www.do.se