DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

DO granskar bolag och myndigheter

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 11:04 CET

Idag inleder Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) en granskning av hur 29 statliga myndigheter och bolag i sin roll som arbetsgivare lever upp till lagens krav om aktiva åtgärder mot etnisk och religiös diskriminering. DO har valt ut 15 myndigheter och 14 bolag som kommer att granskas.

I granskningen ingår bland annat att arbetsgivaren ska redovisa de konkreta åtgärder som vidtagits för att arbetsförhållandena ska passa alla arbetstagare och hur arbetsgivaren förebygger och motverkar trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

-För att få en så genomträngande granskning som möjligt kommer vi att söka samarbete med fackföreningarna hos samtliga arbetsgivare, säger Ann-Christin Hartman, avdelningschef hos DO.

-Att bli granskad av DO ger myndigheter och bolag möjligheten att offentliggöra sitt förebyggande arbete mot diskriminering. Det kan ge positiva signaler och locka intresserad arbetskraft till statliga myndigheter och bolag, säger hon.

Tillsynen kommer att presenteras i två separata rapporter som beräknas vara färdiga vid årets slut.

En liknande tillsyn som DO gjorde i fjol visade mer eller mindre allvarliga brister hos 27 av 29 granskade myndigheter.

I årets granskning ingår följande myndigheter:
Krisberedskapsmyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Lantmäteriverket, SCB, SMHI, Naturvårdsverket, Patent- och registreringsverket, Läkemedelsverket, Riksarkivet, Naturhistoriska riksmuseet, Länsstyrelserna i Stockholm, Jämtland, Gotland, Jönköping och Värmland.

De statliga bolag som granskas är:
Apoteket, Systembolaget, Posten, Vattenfall, Samhall, Svenska spel, Lernia, SJ, Dramaten, Operan, Teracom, LKAB, Green Cargo samt Vin & sprit.


För ytterligare information kontakta
Enhetschef Ann-Christin Hartman 08/50 888 710
Utredare Paula Jonsson (myndigheter) 08/50 888 714
Utredare Guillermo Carbonari (bolag) 08/50 888 712
Pressansvarig 070-546 78 21