DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

DO kritisk mot utredningar: -Vill Sverige lösa samernas problem?

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 15:09 CET

Två utredningar som berör samernas rättigheter och ställning i samhället får stark kritik av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), som konstaterar att det finns grundläggande problem både i utredningarnas utgångspunkter och i dess slutsatser. I sitt remissvar pekar DO bland annat på att viljan tycks saknas för att ta itu med Sveriges koloniala arv och för att ställa tillrätta några av de historiska oförrätter som den samiska befolkningen utsatts för.


-Jag ifrågasätter Sveriges ambitioner att lösa samernas problem. Det verkar som om staten vill fortsätta ge småsmulor åt samerna istället för att gå till botten med de många gånger komplicerade problem som diskrimineringen i kolonialiseringens spår har inneburit, säger DO Katri Linna.

DO:s svar på de två remisserna tar sin utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv där skyddet för det samiska urfolket står i centrum. Ett sådant perspektiv saknas till stora delar i utredningarnas arbete.

-Det handlar inte om att ge samerna nya rättigheter utan om att skydda de rättigheter de redan har enligt folkrätten. Sverige har folkrättsliga förpliktelser mot det samiska folket och ett självklart ansvar för att ställa situationen tillrätta och återföra rättigheter som tidigare berövats samerna, framhåller Katri Linna.

-Behandlingen av samer har genom århundradena präglats av fördomar och rasistiska tankemönster och utmynnat i diskriminering och kränkningar. För det bär staten ett stort ansvar.

-Regeringen behöver nu prioritera frågan om den samiska ursprungsbefolkningens rättigheter så att Sverige kan ansluta sig till ILO:s konvention 169 inom en snar framtid och garantera ett starkt skydd för samernas rättigheter, säger Katri Linna.

ILO 169 erkänner urfolkens fulla sociala, kulturella och religiösa rätt.

Läs hela remissvaret på www.do.se