Diskrimineringsombudsmannen

DO möter butiksägare i Skaraborgs tingsrätt

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 13:48 CET

Onsdag den 9 februari möter DO en butiksägare i Skaraborgs tingsrätt. DO har stämt butiksägaren för diskriminering sedan han nekat en romsk kvinna och hennes barn att köpa godis i butiken.

En romsk mamma och hennes son och en kusin till kvinnan gick in i en livsmedelsbutik i Skara för att köpa godis. De hade knappt hunnit in i butiken innan de blev utkörda, utan annan förklaring än att man tidigare haft problem med romer.

När kvinnans make strax efteråt gick in i butiken för att få en förklaring uppgav butiksinnehavaren att det var den romska kvinnans kjol som var problemet. När kvinnans farbror besökte butiken fick han samma besked.

DO har stämt företaget för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och kräver 20 000 kronor var i skadestånd till kvinnan och sonen.

Läs DO:s stämningsansökan på DO:s hemsida.

För ytterligare upplysningar kontakta DO:s presstjänst på 08-120 20 710.

DO:s ärende nummer OMED 2008/895.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.