Diskrimineringsombudsmannen

DO möter Försäkringskassan i domstol om en pappa som nekats vårdbidrag

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 11:05 CET

En pappa har nekats vårdbidrag för sin autistiske son trots att han tar hand om honom lika mycket som mamman. Detta är könsdiskriminering, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO) som på tisdag möter Försäkringskassan i en förhandling i Stockholms tingsrätt.

Mannen och kvinnan har en son som är autistisk. De är frånskilda och tar hand om honom varannan vecka, men det är bara mamman som får vårdbidrag eftersom sonen är folkbokförd hos henne. Detta är indirekt könsdiskriminering av pappan, menar Diskrimineringsombudsmannen.

Det är vanligt att barn till separerade föräldrar är folkbokförda hos sin mamma, även de som bor växelvis hos båda föräldrarna.

– Barn har rätt till båda sina föräldrar, därför måste pappor och mammor ges samma möjlighet att ta hand om sina barn. Försäkringskassan tillämpar en lagregel som i praktiken gör pappor till andrahands föräldrar. Det är inte förenligt med ett jämställt samhälle, säger diskrimineringsombudsmannen Katri Linna.

DO yrkar att Försäkringskassan betalar 100 000 kronor i skadestånd till pappan för den kränkning som diskrimineringen inneburit.

Huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt äger rum tisdag den 16 februari klockan 9.15. Mål nr T 1419-09.

Ärende JämO 2007/325
För mer information kontakta Marie Nordström 08-120 20 799 eller DO:s presstjänst 08-120 20 710.

Bakgrund:
Föräldrar med barn som till följd av sjukdom eller funktionshinder har särskilda behov av omvårdnad kan få bidrag för att kunna ta hand om barnet i hemmet, så kallat vårdbidrag. Pengarna betalas ut till den förälder som står för den huvudsakliga tillsynen och vården. Det är bara en av föräldrarna som kan ha rätt till vårdbidrag.

Föräldrarna i det aktuella fallet tar hand om sonen varannan vecka. Eftersom de inte bor tillsammans, valde Försäkringskassan att betala ut vårdbidraget till den förälder där pojken är folkbokförd, det vill säga till mamman.

Detta är DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO tar emot och utreder anmälningar från människor som anser att de utsatts för diskriminering.
Vi övervakar också att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar för att motverka diskriminering och för att ge anställda, studenter och elever lika möjligheter