Diskrimineringsombudsmannen

DO möter hyresvärd i hovrätten om diskriminering av flyktingfamilj

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 10:41 CET

En privat hyresvärd tog 4 000 kronor extra för att hyra ut lägenhet till en flyktingfamilj. Örebro tingsrätt ansåg att flyktingar som grupp inte omfattas av skyddet mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Nu möts DO och hyresvärden i Göta hovrätt.

En flyktingfamilj i Hällefors fick betala 4 000 kronor mer i månadshyra än sina grannar. DO stämde hyresvärden för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. Men Örebro tingsrätt friade hyresvärden med motiveringen att flyktingar och invandrare inte omfattas av lagens definition av ”etnisk tillhörighet”.

DO överklagade domen till hovrätten. I morgon torsdag den 28 januari hålls huvudförhandling i Göta hovrätt.

– Tingsrättens utslag skulle begränsa lagens tillämpningsområde på ett orimligt sätt, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– Om invandrare eller flyktingar diskrimineras utifrån synen på dem som en grupp skulle de helt förvägras rätten till prövning av sin sak. Jag anser att lagens förarbeten ger stöd för en helt motsatt tolkning.

Bakgrund

Familjen blev genom kommunen hänvisad en lägenhet hos en privat hyresvärd . Familjen fick betala 9 885 kronor i månaden för lägenheten, medan en annan familj som bodde i en lika stor lägenhet hos samme värd betalade 6 000 kronor i månaden. Orsaken till överhyran förklarade värden med att familjen var så stor och att det är dyrare att ha ”invandrare” som hyresgäster än ”svenskar”.

Familjen anmälde bostadsföretaget till dåvarande Ombudsmannen mot etnisk diskriminering som stämde hyresvärden för etnisk diskriminering. Men Örebro tingsrätt friade alltså hyresvärden. Enligt domstolen omfattas inte "flyktingar och invandrare" som grupp av lagens definition av ”etnisk tillhörighet”.

För ytterligare information, kontakta processförande jurist Ulrika Dietersson, 08-120 20 796, eller pressekreterare Eva Rosengren, 08- 120 20 712.

Ärendenummer: OMED 2006/898

Målnummer i Göta hovrätt: T 1666-09

Läs mer: I december 2008 publicerade den dåvarande Ombudsmannen mot etnisk diskriminering en rapport om diskriminering på den svenska bostadsmarknaden: http://do.episerverhotell.net/upload/Ladda%20ner/DO_Bostadsrapport_2008_ny.pdf