DO Networks

DO Networks bemöter kritik från Computer Sweden

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:22 CEST

Computer Sweden hävdar att DO Networks lämnat felaktig information för att vilseleda marknaden för att locka investerare till sin nyemission. Detta bestrids och gör att bolaget tar initiativet att öppet redovisa sina avtal för AktieTorget samt Aktiespararna.

CS har under de senaste dagarna riktat allvarlig kritik mot DO Networks om hur bolaget använt missvisande information om nya affärer för att locka investerare till den nyemission som genomfördes i juni månad. Kritik riktas även mot rådgivarnas agerande i samband med denna emission. Bakgrunden till CS granskning härrörs till stora delar från den kritik AktieTorget framförde till DO Networks i samband med genomförd emission.

AktieTorgets disciplinkommitté beslutade att de förklaringar och redovisningar DO Networks framförde var tillräckliga. Bolaget och AktieTorget konstaterar dock gemensamt att brister funnits i utformandet av prospektet vilket föranledde disciplinkommittén att tilldela bolaget en allvarlig erinran i ärendet.

DO Networks tar initiativ till att omgående presentera information till AktieTorget och Aktiespararna kring den kritik som riktats mot bolaget. Punkterna som presenteras är:
- Synsam
- Kronoskattens samfällighet
- Open Net
- Rådgivare

- Det är ytterst beklagligt att bolaget än en gång hamnat i negativt fokus gällande den emission som genomfördes i juni månad. För bolagets anseende och vårt ansvar gentemot aktieägarna vill vi klargöra att den allvarliga kritik som framförts av CS är missvisande. Vi bjuder in AktieTorget och Aktiespararna för att visa på att vi lämnat fullständiga och korrekta uppgifter gällande de avtal som tecknats i bolaget.

Do Hellbom, VD DO Networks Sverige AB

För mer information kontakta:

Do Hellbom VD, 0703-777425, do.hellbom@donetworks.se

Pressmeddelande 2007-08-16