DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

DO och Jämo granskar GA-skolan i Landskrona

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 15:26 CET

PRESSANSVARIG Per Rahbek DATUM 2007-02-01

TELEFON 08-508 88 700

MOBIL 070-546 78 21 MER INFO O BILD www.do.se

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och Jämställdhetsombudsmannen (Jämo) inleder en gemensam granskning av Gustav Adolfskolan i Landskrona. Bakom granskningen ligger bland annat uppgifter om förbud mot att tala annat språk än svenska vid skolan.

I ett gemensamt brev till Landskorna kommun, som är huvudman för Gustav Adolfskolan, skriver DO och Jämo att man fått kännedom om att det på skolan finns problem som rör etnisk tillhörighet och kön. Myndigheterna har därför beslutat om att gemensamt granska skolans likabehandlingsarbete utifrån lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Enligt den lagen ska skolor bedriva ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och motverka diskriminering. Skolorna ska också förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier eller annan kränkande behandling.

Landskrona kommun ska nu bland annat redovisa vad man gör för att se till att ett sådant målinriktat arbete bedrivs och redovisa Gustav Adolfskolans likabehandlingsplan och ordningsregler.

DO och Jämo frågar också om elever på Gustav Adolfskolan har rätt att tala annat språk än svenska i skolan. Om inte, vilka begränsningar gäller och vad finns det för skäl till detta?

Senast 1 mars ska kommunens redovisning vara klar.

Brevet till Landskrona kommun finns i sin helhet på www.do.se samt på www.jamobud.se