Diskrimineringsombudsmannen

DO överklagar domen mot Veolia

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 14:03 CEST

DO överklagar domen mot bussföretaget Veolia, där ett par som åkte buss blev utskällda av chauffören, till hovrätten. DO anser att ersättningen till paret borde vara högre än vad tingsrätten beslutat.

Enligt domen i Solna tingsrätt, som kom den 2 oktober, skulle Veolia betala 20 000 kronor var till mannen och kvinnan i diskrimineringsersättning. Tingsrätten ansåg att busschauffören kränkt parets värdighet och att hans agerande hade samband med deras etniska tillhörighet. Men enligt tingsrätten medförde den diskriminering paret utsatts för inte några bestående konsekvenser för dem, att t.ex. jämföra med en förlorad anställning eller bostad.

DO anser att beloppet 20 000 kronor är för lågt och hänvisar bland annat till den dubbla effekt som diskrimineringsersättningens storlek ska ha; nämligen att dels vara en rimlig kompensation till den som drabbats av en kränkning och dels verka avskräckande för att effektivt motverka diskriminering i samhället. Som en effekt av detta bör ersättningens storlek vara högre för företag med hög omsättning.

”DO anser att den utdömda diskrimineringsersättningen inte har en avskräckande verkan för Veolia, som är ett företag med hög omsättning”, skriver myndigheten i överklagandet till Svea hovrätt.

För ytterligare upplysningar kontakta DO: s presstjänst på tfn 08- 120 20 710.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.