DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

DO på MR-dagarna i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:37 CET

PRESSANSVARIG Per Rahbek
TELEFON 08-508 88 700
MOBIL 070-546 78 21 MER INFO O BILD www.do.se

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) Katri Linna deltar vid MR-dagarna i Malmö i ett samtal om romers erfarenheter kring diskriminering, rättigheter och särskilt rätten till bostad.


Samtalet har rubriken Kan jag bo var jag vill? och hålls fredag 24/11 kl 10-11.30 på Malmö Högskola. I samtalet deltar även företrädare för unga romer samt för Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Omedelbart efter samtalet finns Katri Linna tillgänglig för media.

Romers rättigheter är ett av DO:s prioriterade områden liksom rätten till bostad. DO har i dagarna inlett en granskning av hur elva bostadsbolag arbetar för att förebygga etnisk och religiös diskriminering bland sina anställda. Ett av företagen som granskas är MKB fastighetsaktiebolag i Malmö.

DO bedriver under hösten 2006 och hela 2007 ett särskilt arbete för lika rättigheter och möjligheter på bostadsmarknaden oavsett etnisk tillhörighet. Syftet är att kartlägga och synliggöra den individuella och strukturella diskriminering som finns på bostadsmarknaden. Syftet är även att öka kunskapen om individers rättigheter och möjligheter till upprättelse samt att bidra till arbetet bland och emellan olika aktörer på bostadsmarknaden för att förebygga och motverka diskriminering.