Diskrimineringsombudsmannen

DO-seminarium om rättighetsbaserade arbetssätt

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 16:08 CET

Diskrimineringsombudsmannen, DO, arrangerar ett seminarium om rättighetsbaserade arbetssätt under MR-dagarna, i Örebro den 15-16 november.

Utgångspunkter för seminariet är:

  • Vad krävs för att juridiken ska fungera som ett effektivt verktyg för att främja mänskliga rättigheter? DO:s erfarenheter av arbetet med att motverka diskriminering av romer kommer särskilt att uppmärksammas.
  • Hur kan ett rättighetsbaserat arbetssätt bidra till att mobilisera civila samhället så att de mänskliga rättigheterna förverkligas?

Tid: Tis. 16 november, kl. 10:45 – 12:15

Plats: Grundläggaren T56

Medverkande: Heidi Pikkarainen och Peter Tai Christensen, DO, Diana Nyman, representant i DO:s råd och Vida Paridad, Örebro rättighetscenter.

Välkommen!

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.