Diskrimineringsombudsmannen

DO stämmer affär som diskriminerat romska kvinnor

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 10:22 CET

Två romska kvinnor blev utkörda ur en butik i Linköping när de skulle köpa en present. Nu stämmer DO butiken för diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet och kön.

Två romska kvinnor skulle hösten 2008 köpa en present i en liten butik i Linköping. Men när de skulle titta runt i affären blev de hejdade av en butiksanställd kvinna som med aggressiv och hög röst sade åt dem att hon inte ville ha dem i butiken eftersom hon var ”trött på dem och deras dräkter”.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer nu företaget till tingsrätten i Linköping för diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet och kön och kräver 50 000 kronor i skadestånd till var och en av kvinnorna.

– Romer drabbas fortfarande av fördomar i Sverige och diskrimineras ofta i vardagliga situationer, till exempel när de ska handla, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna. Det är ofta romska kvinnor som bär vida kjolar som är utsatta för trakasserier och kränkningar.

För ytterligare information kontakta processförande jurist Laine Strömgren, 08- 120 20 767, eller DO:s presstjänst, 08-120 20 710.

Bakgrund

Diskrimineringsombudsmannen bedriver ett strategiskt arbete för att motverka och förebygga diskriminering av romer. Genom att arbeta med dialog, rättighetsbaserade utbildningar och en strategisk ärendehantering har antalet anmälningar från romer ökat liksom antalet fall som tagits till domstol och som haft en positiv utgång för anmälarna. Detta innebär en upprättelse för de berörda individerna men också en viktig samhällssignal som bidrar till att motverka de diskriminerande strukturer som utgör hinder för romers deltagande i samhällslivet på lika villkor.