Diskrimineringsombudsmannen

DO stämmer badrumsföretag till AD

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 09:00 CEST

Kvinnan fick inte det utlovade jobbet som säljare när hon berättade att hon var gravid. Nu stämmer DO företaget till Arbetsdomstolen (AD).

Kvinnan har anmält att hon sökt en provanställning som resande säljare hos ett företag som tillverkar och säljer badrumsutrustning. Strax efter att kvinnan fått anställningskontraktet skickat till sig med e-post meddelade hon arbetsgivaren att hon var gravid. Hon skrev också att hon innerligt hoppades att företaget ville ge henne en ärlig chans trots graviditeten, eftersom hon var rätt person för jobbet och såg en lång och ljus framtid i företaget.

Men när hon några dagar senare pratade med företagets VD meddelade han att han inte kunde anställa henne när hon var gravid och förväntades vara föräldraledig. Tjänsten erbjöds dagen därpå till en annan sökande.

Företaget har under DO: s utredning hävdat att kvinnan själv tackade nej till anställningen på grund av sin graviditet.

– Det här ärendet innehåller en kombination av två saker som gör det viktigt för DO att driva ärendet i domstol. Dels är det tyvärr en alldeles för vanligt förekommande form av diskriminering att neka unga kvinnor anställning när det framkommer att de är gravida, dels handlar det om att vi får den särskilda bevisbörderegel som gäller i diskrimineringstvister prövad, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Bevisbörderegeln innebär att det är företaget som måste kunna bevisa att det inte har förekommit diskriminering, om anmälaren kan visa att det går att anta att det har gjort det. I det här fallet är det tydligt att kvinnan erbjudits en anställning men att rekryteringen avbrutits efter att det framkommit att kvinnan var gravid. DO menar att det är upp till företaget att bevisa att det gjordes av ett annat skäl än graviditeten.

 DO stämmer nu företaget till AD både för könsdiskriminering och missgynnande enligt föräldraledighetslagen. DO kräver att företaget betalar drygt 200 000 kronor i ersättning till kvinnan.

För ytterligare information kontakta DO: s presstjänst på tfn 08- 120 20 710.

Bakgrund:

Kvinnor blir systematiskt diskriminerade i arbetslivet i samband med graviditet och föräldraledighet, vilket får allvarliga konsekvenser för deras yrkeskarriär.

Av de anmälningar DO fått in sedan 2009 och fram till sommaren 2012 handlar drygt 30 procent om händelser i arbetslivet. Av dem handlade ungefär en fjärdedel om diskrimineringsgrunden ”kön”, varav en knapp femtedel rörde missgynnande i samband med graviditet, sammantaget 116 anmälningar

244 anmälningar handlar om missgynnande i samband med föräldraledighet. Många av ovanstående anmälningar innehåller både diskriminering som har samband med graviditet och missgynnande i samband med föräldraledighet.

 

 

 

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.