Diskrimineringsombudsmannen

DO stämmer företag för att ha nekat gravid kvinna löneökning

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 09:51 CET

En kvinna blev lovad ett lönepåslag vid fortsatt anställning efter provanställningen. Men då företagsledningen fick reda på att kvinnan var gravid drogs lönehöjningen tillbaka. DO stämmer nu företaget till Arbetsdomstolen för könsdiskriminering och brott mot föräldraledighets­lagen.

I januari 2011 började kvinnan en tjänst som jurist/inkassohandläggare på Auktoritet Inkasso med sex månaders provanställning. Hon var överens med arbetsgivaren om att hennes lön skulle höjas om hon fick fortsatt anställning. När hon fick besked om att anställningen skulle fortsätta kom hon överens med företagets VD om ett lönepåslag på 2500 kronor i månaden.

Men koncernchefen stoppade lönehöjningen. Enligt kvinnan var han tydlig med att det var hennes graviditet och kommande föräldraledighet som var skälet.

DO har utrett anmälan och gjort bedömningen att arbetsgivaren brutit mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

DO stämmer nu Auktoritet Inkasso till Arbetsdomstolen och kräver skadestånd till kvinnan både för den kränkning som hon fått utstå och för det uteblivna lönepåslaget.

– Kvinnors löner släpar fortfarande efter mäns. En av förklaringarna till det är att kvinnors karriärer och löner påverkas negativt av graviditet och föräldraledighet. Skyddet mot missgynnande av gravida och föräldralediga är därför en viktig jämställdhetsfråga, säger Anders Wilhelmsson, processförande jurist på DO.

Fakta: Sedan 2009 har DO tagit emot drygt 200 anmälningar som handlar om missgynnande i samband med föräldraledighet. År 2009 tog DO emot 69 anmälningar och 2010 inkom 72 anmälningar. 2011 fick DO in 61 anmälningar som handlar om missgynnande av föräldralediga.

Sedan 2009 har DO drivit 15 ärenden, som rör 17 individer, vidare till förlikning eller domstolsavgörande. 

För mer information kontakta DO:s presstjänst på 08-120 20 710. Stämningsansökan finns att ladda ned på www.do.se.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten genom bland annat att  se till att diskrimineringslagen följs och genom främjande och förebyggande åtgärder.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.