DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

DO stämmer Friskis & Svettis i Malmö

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 10:11 CEST

Två muslimska kvinnor som varit anställda hos Friskis & Svettis i Malmö har utsatts för religiös diskriminering. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) stämmer föreningen och kräver 100000 kronor vardera i skadestånd till de båda kvinnorna.


Två muslimska kvinnor som varit anställda på en Friskis & Svettisanläggning i Malmö har utsatts för religiösa trakasserier. Händelserna inträffade runt årsskiftet 2007-2008. Deras chef uttryckte sig vid upprepade tillfällen kränkande om kvinnornas religion. Bland annat fick de höra att de inte kunde få fast anställning så länge de bar huvudduk.


Den högsta chefen för verksamheten informerades om förhållandena på den lokala anläggningen men inga åtgärder vidtogs. De båda kvinnorna avslutade sina timanställningar på grund av missförhållandena på arbetsplatsen.


Enligt lagen är arbetsgivare skyldiga att både motverka och förebygga diskriminering av anställda. I det här fallet har den lokala chefen deltagit i trakasserier av de båda kvinnorna och den högsta chefen har inte agerat när han fått kännedom om det inträffade.


- Lagen är mycket tydlig vad gäller arbetsgivarens ansvar för att förebygga och motverka diskriminering samt att utreda trakasserier. I det här fallet har man inte tagit det ansvaret, säger Ola Sundström, jurist på DO.


Länk till stämningsansökan


Diarienummer 176-2008


www.do.se/prenumerera


 


pressekreterare


Birgitta Berg


 
070-5467821