Diskrimineringsombudsmannen

DO stämmer kommuner för diskriminering på grund av ålder, kön och etnicitet

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 12:02 CEST

En kvinnlig matematiklärare med polskt ursprung sökte jobb på en gymnasieskola i Hallsberg. Trots att hon var behörig och hade många års yrkeserfarenhet blev hon inte kallad till intervju. DO anser att kvinnan blev diskriminerad på grund av kön, etnicitet och ålder.

Kvinnan, som är 48 år, sökte ett jobb som lärare i matematik på en gymnasieskola i Hallsberg. Skolan drivs av tre kommuner i samverkan genom Sydnärkes Utbildningsförbund (Askersund, Hallsberg och Laxå).

Kvinnan är behörig gymnasielärare i matematik och har många års yrkeserfarenhet. Hon uppfyllde således väl kraven för den aktuella tjänsten. Trots det blev hon inte kallad till anställningsintervju. Hon blev inte heller erbjuden den sökta tjänsten.

Istället kallade Sydnärkes Utbildningsförbund fyra unga män med svensk bakgrund till anställningsintervju. Två av dem var inte behöriga gymnasielärare i matematik och ingen av dem hade lika lång yrkeslivserfarenhet som kvinnan. En av männen blev också anställd.

DO:s utredning visar att Sydnärkes Utbildningsförbund har missgynnat kvinnan och att missgynnandet har samband med att hon är kvinna,
att hon är betydligt äldre än övriga sökande samt att hon har utländsk bakgrund.

Vid tiden för det inträffade hade Sverige ännu inte infört förbudet mot åldersdiskriminering i arbetslivet. Men eftersom det rör sig om en offentlig arbetsgivare anser DO att EG-rättens förbud mot åldersdiskriminering ska gälla genom så kallad direkt effekt.

- När kvinnor diskrimineras i arbetslivet sker det ofta på flera grunder samtidigt, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

- I det här sammanhanget har både kön, ålder och kvinnans utländska bakgrund gjort att hon missgynnats.

DO stämmer därför Sydnärkes utbildningsförbund i Arbetsdomstolen för diskriminering som har samband med kön, etnicitet och ålder och yrkar att förbundet betalar 120 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

För ytterligare upplysningar, ring processförande jurist Ulrika Dieterson, 08-120 20796 eller pressekreterare Magnus Jacobson, 08-120 20711.