Diskrimineringsombudsmannen

DO stämmer ridcenter i Haninge för diskriminering av gravid

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 11:48 CET

En kvinna nekades ny anställning på ett ridcenter när hennes visstidsanställning upphörde. Anledningen var att arbetsgivaren fått reda på att kvinnan var gravid och ansåg att det var för stora risker för henne att arbeta i stallet. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetsgivaren till Arbetsdomstolen för könsdiskriminering och yrkar på 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan hade en visstidsanställning på ridcentret under hösten 2008. I december meddelade hon arbetsgivaren att hon var gravid och ungefär samtidigt fick hon veta att hennes anställning skulle upphöra vid årsskiftet. Hon kopplade samman uppsägningen med graviditeten. Hennes anställning förlängdes strax därefter t.o.m. den sista mars, men efter det ville inte arbetsgivaren gå med på någon ytterligare förlängning. Anledningen var, enligt arbetsgivaren, ”att verksamheten inte är att rekommendera för en anställd som är i senare delen av graviditeten”.

EG-rätten innehåller ett särskilt starkt skydd mot diskriminering av gravida, som också sträcker sig en tid efter förlossningen. Skyddet innebär att bestämmelser om skydd för gravida kvinnor inte får tillämpas på ett sätt som gör att kvinnor blir sämre behandlade när det gäller tillgång till arbete.

 – Skyddslagstiftningen ska användas för att skydda gravida, inte för att utestänga kvinnor från arbetslivet, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– I ett jämställt samhälle har kvinnor och män samma möjligheter till egen försörjning. Fördomar om vad gravida klarar eller inte klarar hotar att ytterligare försämra kvinnors villkor på arbetsmarknaden.

För närmare upplysningar kontakta processförande jurist Marie Nordström, tfn 08- 120 20 799.