Diskrimineringsombudsmannen

DO stämmer vårdföretag för diskriminering av en man med synnedsättning

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 10:03 CET

En ung man sökte praktikplats på ett gruppboende i Skåne. På telefon berättade han om sin synnedsättning, men vid ett besök på gruppboendet blev han snabbt avfärdad av föreståndaren. Nu stämmer DO företaget för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Mannen ville utbilda sig inom socialpsykiatri och sökte praktikplats på ett gruppboende för psykiskt sjuka. Syftet med praktiken var att gå bredvid och se hur jobbet passade honom inför en kommande utbildning. Under praktiktiden skulle han få a-kassa.

Mannen ringde själv vårdföretaget och berättade då om sin synnedsättning. När han kom till det avtalade mötet uttryckte föreståndaren förvåning över hans synnedsättning. Föreståndaren hänvisade honom till att istället söka praktik på ett ställe där man arbetar mer med att lyssna än med händerna, och avslutade mötet snabbt.

– Arbetsgivaren försökte inte ens ta reda på vad den här mannen klarar av. Fördomar om personer med funktionsnedsättning gör att många unga ställs utanför arbetsmarknaden, säger diskrimineringsombudsmannen Katri Linna.

Genom att neka mannen praktikplats med hänvisning till hans synnedsättning har företaget utsatt honom för diskriminering som har samband med funktionshinder. Företaget har inte heller vidtagit skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att han skulle kunna genomföra praktiken.

DO stämmer vårdföretaget för diskriminering och yrkar på 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Läs DO:s stämningsansökan här: http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/ANM%202009-1421%20St%c3%a4mningsans%c3%b6kan.pdf

Fakta

Andelen sysselsatta bland personer med funktionsnedsättning och med nedsatt arbetsförmåga är 50 procent. Fler än två av tio personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har upplevt diskriminering någon gång under de senaste fem åren. (Källa: AKU 2008)