Diskrimineringsombudsmannen

DO träffar företrädare för Linköpings kommun inför granskning av Katedralskolan

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 09:00 CET

På fredag den 2 mars träffar utredare från DO företrädare för utbildningsförvaltningen i Linköping samt rektor för Katedralskolan inför den granskning DO nu inleder om facebooksidan där flickor på skolan utpekas som ”lammkött”.

Pressträff

Efter mötet finns DO: s utredare Lena Sievers och Johan Gyberg på plats för att svara på frågor från media.

Tid: Fredag den 2 mars, kl. 13,15

Plats: Lokalen Vetskapen, Apotekaregatan 13 C, Linköping

Presskontakt Eva Rosengren, tfn 0736- 82 82 10/ alt 0736- 82 82 12

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.