Diskrimineringsombudsmannen

DO: Utredningen om aktiva åtgärder missar parternas ansvar

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 15:15 CET

Idag presenterar utredningen om aktiva åtgärder sitt slutbetänkande. Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna är kritisk till att utredaren inte föreslår mer preciserade krav på hur arbetsgivarna ska främja lika rättigheter och möjligheter för de anställda.

Lagreglerna om aktiva åtgärder i arbetslivet kräver att alla arbetsgivare ska verka för att anställda har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion.

Utredningen om aktiva åtgärder föreslår bland annat att kravet ska utsträckas till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder, vilket välkomnas av DO. Men Katri Linna är kritisk till att utredningen inte tar itu med det underliggande systemfelet.

– Reglerna är utformade som en ramlagstiftning. Avsikten har hela tiden varit att fack och arbetsgivare ska fylla den ramen med effektivt och praktiskt arbete, men så har inte blivit fallet. I stället har ombudsmännen, numera DO, fått ansvaret att övervaka att arbetsgivarna lever upp till lagens krav.

DO efterlyser konkreta och mer preciserade förslag på hur det aktiva åtgärdsarbetet ska kunna bli effektivt. Det är svårt för arbetsgivare att utläsa sina skyldigheter om aktiva åtgärder när bestämmelserna är otydligt formulerade. Tillsynen blir inte heller särskilt effektiv när en liten myndighet som DO ska kontrollera landets hundratusentals arbetsgivare.

– Det här måste vara en fråga som parterna driver gemensamt, både centralt och lokalt. Den kommande avtalsrörelsen blir en chans för parterna att visa att de verkligen vill driva frågor om lika rättigheter och möjligheter.

Läs DO:s särskilda yttrande till utredningen: