DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

DO vill ha tillfälliga särskilda åtgärder oavsett diskrimineringsgrund

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 10:21 CEST

I dag presenterar Diskrimineringskommittén i ett delbetänkande förslag till skärpt lagstiftning mot könsdiskriminering. Förslaget innehåller bland annat möjlighet till positiv särbehandling av studenter på högskolan när det gäller kön. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering hade helst sett att kommittén istället tagit ett helhetsgrepp på metoden positiv särbehandling oavsett diskrimineringsgrund.

- Positiv särbehandling innebär tillfälliga särskilda åtgärder avsedd att neutralisera den strukturella diskrimineringen på grund av t.ex. kön eller etnisk tillhörighet. De syftar alltså till att säkerställa lika möjligheter i praktiken, inte bara i teorin, och är både ett sätt att mildra verkningarna av den diskriminering som är inbyggd i samhällets sätt att fungera. Därför anser jag inte att det finns anledning att behandla etnisk tillhörighet annorlunda än kön, säger DO Margareta Wadstein.

DO saknar en principiell genomlysning av metoden positiv särbehandling oavsett diskrimineringsgrund i Diskrimineringskommitténs delbetänkandet, (SOU 2004:55) som idag överlämnas till statsrådet Mona Sahlin. Kommitténs förslag att införa positiv särbehandling i bl.a. lagen om likabehandling av studenter i högskolan (LBL) borde också omfatta etnisk tillhörighet. Detsamma gäller förslaget om positiv särbehandling av kvinnliga företagare.

Vidare anser DO att det måste bli tydligare att positiv särbehandling handlar om en tillfällig, tidsbestämd åtgärd och att den inte får användas längre när syftet med den har uppnåtts.

DO delar kommitténs bedömning att LBL idag inte medger positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet. Flera högskolor har trots det inlett arbete med alternativa urvalsgrunder för antagning och därvid fastlagt grunder direkt eller indirekt kopplade till etnisk tillhörighet. DO anser dock att arbetet är angeläget och skulle behöva legaliseras. Idealet hade varit att redan nu legalisera även det arbete som redan pågår på arbetsmarknaden, där arbetsgivare, i strid med lagen, arbetar med åtgärder direkt riktade enbart till svenskar med invandrarbakgrund. Det skulle också banat väg för ett integrationsavtal av det slag som arbetsmarknadsparterna under våren 2004 varit inne på men inte kunnat genomföra för att lagen lägger hinder i vägen. Det skulle också underlätta samarbete mellan arbetsgivare och arbetsmarknads-myndigheter, eftersom de senare, sedan 1 juli 2003, har möjligheten till positiv särbehandling.

I dag då delbetänkandet presenteras i Rosenbad befinner sig DO Margareta Wadstein i Uppsala universitet ett av de många universitet som använt sig av den otillåtna metoden positiv särbehandling vid intagning till utbildning.

Margareta Wadstein finns tillgänglig för kommentarer på plats i juridiska fakultetsrummet i Uppsala universitet, på våning två i universitetshuset från klockan 13.30. Hon nås även på mobilnummer 070-601 06 95 fr.o.m. klockan 13.30.

PRESSEKRETERARE Sonya Aho DATUM 2004-05-12
TELEFON 08-556 09 506
MOBIL 070-546 78 21

MER INFO O BILD på Margareta Wadsein finns att ladda ner på www.do.se