Volvokoncernen

Docent Pål Börjesson får Volvostipendium

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 13:02 CEST

Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning ger idag, den 7 april, sitt stipendium för 2008 till docent Pål Börjesson vid Lunds Tekniska Högskola. Stipendiet, som är på 250 000 kronor, får Pål Börjesson för sin forskning inom området systemstudier av bioenergi och biodrivmedel, samt för kunskaps-spridning och samverkan med beslutsfattare i samhälle och näringsliv.

Pål Börjessons forskning handlar om biomassans roll i ett långsiktigt hållbart energisystem med fokus på energieffektivitet, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan. Hans forskning inkluderar bland annat scenarior för framtida produktion och användning av bioenergi, samt en analys av incitament för och hinder mot användning av olika bioenergisystem. Under de senaste åren har Pål Börjessons forskning i första hand handlat om biobränslesystem för transportsektorn.

Nominering till mottagare av Frisingerstipendiet görs av Chalmers tekniska högskola enligt en överenskommelse mellan Chalmers och Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelser (VREF). Beslut om stipendiet fattas av VREF:s styrelse.

Priset delas ut av Håkan Frisingers stiftelse vid en prisceremoni som äger rum hos AB Volvo den 7 april 2009. Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983-1987 och styrelse-ordförande 1997-1999.

2009-04-07

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta professor Bengt Kasemo, ordförande i stiftelsens vetenskapliga råd, tel 031-772 33 70.

För videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20090407 kl 13.00.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 300 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. Besök www.volvokoncernen.se för mer information.