Stockholms konstnärliga högskola

DOCH 1963 – 2013

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 11:14 CET

Dans och Cirkushögskolan firar 50 år som konstnärligt fäste för utbildning och forskning!

Fredag den 22:a november firar DOCH sitt 50-års jubileum genom att bjuda in alla som vill se, höra och interagera med studenter, lärare, forskare och inbjudna gäster. Dörrarna kommer att vara öppna mellan kl.10-18 och en mängd aktiviteter av olika slag kommer att äga rum i hela huset. Besökarna har möjlighet att träffa DOCHs 200 studenter från19 olika länder samt lärare i cirkus, dans, danspedagogik och koreografi. Inbjudna konstnärer och forskare kommer att dela med sig av sin kunskap och politiker och andra kommer att debattera konstens roll i dagens samhälle.

Syftet med dagen är att manifestera vad DOCH är idag och vad DOCH vill vara i framtiden. Under dagen presenteras DOCHs radikala hållning till utbildning där studentens utveckling som oberoende konstnär betonas vid sidan av avancerade tekniska och akademiska färdigheter i nära samverkan med både vetenskaplig och konstnärlig forskning.

”Låt oss förenas i firandet av detta femtioårsjubileum. Vi gör det med en stark röst för konsten, för utbildning och forskningen både idag och i framtiden”, säger DOCHs rektor Efva Lilja.

Firandet äger rum på Brinellvägen 58, KTH Campus. Pressrepresentanter är inbjudna att delta i firandet med program mellan 10-18.

DOCH är den enda institution i sitt slag inom Sveriges system för högre utbildning. Högskolan ansvarar för utbildningen av en växande studentgrupp inom en mängd cirkus- och dansrelaterade fält: cirkus, dans, danspedagogik och koreografi. På DOCH ges också professionella möjlighet att fortbilda sig. Det är en dynamisk och kreativ miljö där konst och forsking går hand i hand. På DOCH utmanas tradition av innovation och experimenterande. Det är en mötespunkt för konst, pedagogik och vetenskap samt gamla och nya teoretiska begrepp. Populära traditioner ges ny mening och nya konstnärskap utvecklas.

Vill du veta mer om DOCHs utbildning och forskning. Kontakta Efva Lilja, rektor
efva.lilja@doch.se
+46 704 88 87 12

Vill du veta mer om Institutionen för cirkus. Kontakta Walter Ferrero, prefekt
walter.ferrero@doch.se
+46 8 562 274 51

Vill du veta mer om Institutionen för dans. Kontakta Cecilia Roos, prefekt
cecilia.roos@doch.se
+46 8 562 274 68

Vill du veta mer om institutionen för danspedagogik. Kontakta Petra Frank, prefekt
petra.frank@doch.se
+46 8 562 274 66
För andra frågor och bilder kontakta Tove Hellkvist, informationsansvarig
tove.hellkvist@doch.se
+46 707 77 40 49

Institutionen för cirkus: Kandidatprogram i cirkus, Masterprogram i nya performativa praktiker, forskarutbildning och fristående kurser.

Institutionen för dans: kandidatprogram i dans, Masterprogram i koreografi, Masterprogram i nya performativa praktiker, forskarutbildning och fristående kurser.

Institutionen för danspedagogik: Kandidatprogram in danspedagogik, Ämneslärarprogram i dans, Ämneslärarprogram i dans, kompletterande utbildning, Masterprogram i samtida dansdidaktik, forskarutbildning och fristående kurser.