Medicininstruktioner Sverige AB

DocMorris Apotek nu i samarbete med Medicininstruktioner Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 13:30 CET

Medicininstruktioner Sverige har inlett samarbete med DocMorris Apotek. Det innebär att Medicininstruktioner nu samarbetar med sex apotekskedjor, som tillsammans täcker mer än 800 apotek över hela landet. Syftet med samarbetet är att nå ut till fler patientgrupper för säkrare läkemedelsanvändning och ökad följsamhet samt att ge apotekspersonalen ytterligare stöd i sitt rådgivningsarbete.

Dålig följsamhet till förskriven behandling är ett stort problem inom hela sjukvårdskedjan och för samhället, vilket resulterar i allvarliga konsekvenser. Långsammare tillfrisknande, fler sjukskrivningar, ökat utnyttjande av ansträngda vårdresurser och kasserade läkemedel medför lidande och enorma kostnader för samhället. Ofta handlar det om att patienten använder läkemedlet på ett felaktigt sätt, inte får effekt och avslutar sin behandling i förtid. Tydliga användarinstruktioner på medicininstruktioner.se ger patienterna möjlighet att uppnå avsedd behandlingseffekt.

DocMorris Apotek satsar på hög rådgivningskompetens och samarbetet med medicininstruktioner.se ger nu personalen tillgång till en viktig service till kunderna. Vid receptexpediering informeras kunden/patienten om att se användarinstruktionerna via DocMorris hemsida, där filmsidan är speglad. Portalen har idag instruktioner för mer än 100 läkemedel/hjälpmedel inom 20 terapiområden och tjänsten växer ständigt. Fler och fler läkemedelsbolag inser nyttan med enkla, visuella instruktioner för att ge patienterna trygghet och ökad kunskap om sin behandling.

DocMorris Apotek finns representerade på ett flertal orter över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Det första apoteket öppnades i början av 2010 och apotekskedjan har nu 78 apotek, med det senaste tillskottet på T-centralen i Stockholm.

www.medicininstruktioner.se – instruktionsfilmer till patient och sjukvård för bättre läkemedelsanvändning och ökad följsamhet. EN webbadress räcker.