Destination Ragundadalen

Döda Fallet Världsarv Ragundadalen AB tilldelas Mittnordiskt kulturpris

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 08:11 CEST

”Initiativet” till samarbetet kring Döda Fallet som Sveriges nästa möjliga världsarv, kommer att få ta emot Mittnordiskt kulturpris 2014 av Mittnordenkommittén.

Mittnordenkommittén etablerade ett eget kulturpris 1984 som skall stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i mittnorden.

- Mycket roligt och hedrande att det samarbete som inletts uppmärksammas på detta sätt och vi ser fram emot en fortsatt utveckling  av samarbetet. Kulturpriset är också en härlig inspiration för alla som arbetar för möjligheten att kvalificera Döda Fallet till UNESCOS världsarvslista, säger Landsantikvarie Henrik Zipsane på Jamtli.

Världsarv Ragundadalen AB är ett nybildat bolag med startdatum 1 juli vars främsta uppgift är nomineringsarbete inför världsarvsansökan tillsammans med destinationsutveckling och kommunantikvarisk rådgivning. Beslut om aktieägaravtal tas den 20 maj i Stiftelsen Jamtlis styrelse och den 25 juni  vid kommunfullmäktige i Ragunda kommun.

- Vi är väldigt glada över priset och övertygade om att samarbetet isig kring Döda Fallet som ett möjligt framtida världsarv kommer ge mycket tillbaka och bli en positiv drivkraft till nytta för hela regionen säger Gunmarie Persson marknadsansvarig på Destination Ragundadalen.

Priset på 30 000 kronor, tillsammans med ett finskt världsarvsinitiativ, kommer att delas ut vid Mittnordiska Kulturdagar i Raumo och Björneborg,  Finland, 24-27 september 2014.

Mittnordenkommittén delar 2014 ut 
1) ett kulturpris som har tematisk inriktning på Världs-, industri- och kulturarv. 
Priset kan tilldelas privatperson, grupp eller organisation inom Mittnordenområdet som på ett innovativt sätt berör ett eller flera av följande teman: 
• besöksnäring och attraktivitet 
• det immateriella kulturarvet 
• processen för att bli ett världsarv, d.v.s. hamna på UNESCOS lista (gäller befintliga och nya världsarv)

2) det andra priset kan tilldelas alla under 26 år i Mittnordenområdet, såväl privatpersoner, grupper och organisationer, som är aktiva inom kulturområdet. Priset är ett allmänt kulturpris, utan tematisk inriktning. Aspekter som särskilt beaktas är kulturverksamhet på ungas villkor, det mittnordiska perspektivet, det ideella arbetet och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.

Mer information om Mittnordiskt kulturpris fås hos Jimmy Eriksson på regionförbundet, jimmy.eriksson@regionjamtland.se  eller Mittnordens Gröna bälte  www.mittnorden.net 

The Mid Nordic Committé announces annually two cultural prizes; one prize for Children and Youth and one thematic prize. The theme for 2014 is world heritage and cultural heritage. The jury is the Mid Nordic Cultural Group and seven nominations from the Mid Nordic area has submitted to the jury. For the Children and Youth prize the jury has recieved six nominations.

The Cultural Goup decided in their meeting on May 6th that

  • the Mid Nordic Thematic Cultural Prize will be shared between Kitinojan Kyläseura, Seinäjoki, outh Ostrobothnia, and Döda Fallet Världsarv AB, Ragunda, County of Jämtland and
  • the Mid Nordic Children and Youth Prize is assigned Barnkulturnätverket BARK/Pohjanmaan lastenkulttuuriveikosto, Karleby, Ostrobothina.

We give our congratulations to you all.

The prizes will be awarded during the Mid Nordic Cultural Days in Satakunta, September24th to 27th. You are therefor invited and expected to participate in the cultural days and the ceremony and the Mid Nordic Committée pays for travel costs and accommodation for the winners.

For more information about the Mid Nordic Culture Prize 2014 contact Jimmy Eriksson, jimmy.eriksson@regionjamtland.se or www.mittnorden.net