Riksantikvarieämbetet

Dödens betydelse för vårt kulturarv och historia

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 15:26 CEST

I morgon torsdag 18 septemberär det höstpremiär för Historisk salong, ett forum för djupdiskussioner om aktuella frågor. Höstens tema är "jord" och under fyra torsdagskvällar berörs ämnet ur olika synvinklar. I morgon samtalar panelen tillsammans med publiken om dödens betydelse för kulturarv och historia. Är rädslan för döden en av drivkrafterna för bevarande? Hur får man syn på den levande människan och hennes tankevärld i de jordiska kvarlevorna?

Panelen består av Jovan Rajs, professor emeritus i rättsmedicin, Dick Harrison, professor i historia och Caroline Arcini, filosofie doktor, osteolog. Tanken med historisk salong är att vidga den offentliga debatten kring angelägna frågor genom att sätta den i ett historiskt perspektiv. Olika intressanta debattörer bjuds in en gång i månaden till historisk salong för att samtala kring dagsaktuella ämnen.

På temat "jord" kommer även följande salonger att anordnas under hösten:

23 oktober "Västerlandets världsarv- alltings måttstock?" Vad skildras genom världsarven och vad representerar de?

20 november "Reservatets idé" Reservatet har fått symbolisera många av samhällets misslyckanden: oförmågan till integration, hotade kulturlandskap och tynande biotoper.

11 december "Underjorden- vad kan vi lära av det underjordiska?" Hur ser vi på det som döljs i jorden i dag, ska vi lämna det till fantasin eller gräva fram?

Historisk salong äger rum i Historiska Museets café, kl. 19.00-21.00. Biljetter bokas på telefon: 08-519 556 46. Biljetterna kostar 60 kr, halva priset för studenter. Antalet platser är begränsade. Barnpassning anordnas i Fornverkstan. Historisk Salong anordnas av Riksantikvarieämbetet tillsammans med Historiska museet.

INFORMATION
Birgitta Elfström, projektledare, Riksantikvarieämbetet. Tfn 08-5191 8567, mobiltfn 070-203 34 46, e-post birgitta.elfstrom@raa.se

Ulrika Salander, presschef, Riksantikvarieämbetet. Tfn 08-5191 8018, mobiltfn 0708-83 89 24, e-post ulrika.salander@raa.se