Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Dödlig infektion vanligare än man hittills trott

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 09:43 CET

Gula stafylokocker orsakar betydligt fler allvarliga infektioner än man hittills uppskattat. Varje år drabbas mer än 3000 svenskar. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Hittills har det inte funnits några tillförlitliga beräkningar på hur vanlig denna ofta dödliga infektion är, men tidigare har man talat om att det uppskattningsvis är drygt 2000 personer som infekteras varje år i Sverige. En befolkningsbaserad genomgång av fall i Skaraborgs län visar nu att den siffran var alldeles för lågt satt. Snarare rör det sig om minst 3000 fall per år.

– Infektionen kan vara svår att upptäcka, eftersom den inte alltid ger någon feber. Nu när vi vet att den är så vanlig måste vi bli mer uppmärksamma på patienter som visar ospecifika tecken på infektion, som hög puls och ansträngd andning, säger överläkaren Gunnar Jacobsson som skrivit avhandlingen.

Till skillnad från många andra bakteriella infektioner går det inte att vaccinera sig mot gula stafylokocker. Anledningen är att de antikroppar som bildas inte ansetts skydda mot nya infektioner, men avhandlingen visar att antikropparna trots allt har en viss betydelse.

– De patienter som hade lägre nivåer av antikroppar hade större risk att få ett komplicerat sjukdomsförlopp och avlida. Antikroppar verkar alltså ha en viss betydelse för kroppens försvar, och ett vaccin kanske inte vore helt verkningslöst, säger Gunnar Jacobsson.

FAKTA GULA STAFYLOKOCKER
Gula stafylokocker finns ofta på vår hud och i vår näsa, och är då ofarliga. Bakterien kan dock infektera kroppen genom sår och orsaka blodförgiftning. Mest känsliga för gula stafylokocker är äldre och personer som redan är allvarligt sjuka. Den som inte snabbt får antibiotika har stor risk att avlida: 20 procent av dem som insjuknar i djup infektion dör inom en månad.

För mer information kontakta:

Gunnar Jacobsson, leg läkare, telefon 0500-43 23 76, 073-055 48 44, e-post gunnar.jacobsson@vgregion.se

Handledare:

Adjungerad professor Rune Andersson, telefon 0500-43 11 37, 070-644 12 38, e-post rune.andersson@vgregion.se

 

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar

Avhandlingens titel: Invasive Staphylococcus aureus infections

Avhandlingen försvaras fredagen den 18 december, klockan 13.00, föreläsningssalen, Infektionskliniken, SU/Östra, Göteborg.

 

Här kan du läsa hela avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/21199

 

Elin Lindström Claessen

Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Telefon: 031-786 3869, 070-829 43 03

e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.se

 

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4 000 grundutbildningsstudenter och 1 000 doktorander. Antalet anställda är 1 500, varav 850 är forskare och/eller lärare.