Civil Rights Defenders

Dödshot mot bosniska homosexuella

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 18:38 CEST

Idag invigs Sarajevos första Queer Festival. Istället för att bli en fredlig festival är risken för våldsamheter stor. Svenska Helsingforskommittén, som bevakar evenemanget på plats, är mycket oroad för de omfattande hot och trakasserier som riktas mot festivalen och dess arrangörer.

Det är den lokala organisationen Q som arbetar för Homo-, Bi- och Transsexuella personers (HBT) rättigheter, som arrangerar festivalen. När planerna på festivalen offentliggjordes för några veckor sedan började hoten och trakasserierna mot arrangörerna. Q är landets enda HBT-organisation och Svenska Helsingforskommittén har under flera års tid samarbetat med Q för att bekämpa diskriminering av homosexuella och stärka gruppens rättigheter.

Situationen för homosexuella i Bosnien är, liksom i de flesta länderna i regionen, mycket allvarlig. Bristande kunskap i och förståelse för homosexuellas rättigheter leder till omfattande diskriminering, hot och våld.

- De allvarliga hot som riktas mot Sarajevo Queer festival visar just hur viktigt det är att den genomförs. Lokala myndigheter måste ta sitt ansvar och garantera festivaldeltagarnas säkerhet, säger Svenska Helsingforskommitténs generalsekreterare Robert Hårdh.

Sarajevo Queer Festival är en kultur och konstfestival som under fem dagar erbjuder debatter, filmvisning, utställningar och performances. Under de senaste veckorna har hoten mot festivalarrangörerna blivit allt starkare. Under natten mot öppningsdagen sattes affischer upp i de centrala delarna av Sarajevo med starkt homofoba budskap. Avsändaren var anonym men budskapet tydligt - homosexuella sammankopplas med kriminalitet och pedofili. Flera politiker och religiösa ledare har uttalat sig starkt negativt om festivalen och om HBT-personer. Webbsidor har uppmanat till lynchning av arrangörerna och uppmuntrat allmänheten att störa och försöka avbryta festivalen. Även bosniska tidningar, däribland landets största dagstidning Dnevni Avaz, har publicerat flera artiklar där HBT-personer skildrats mycket negativt.

 - HBT-personers rättigheter är en fråga om alla människors lika värde. Vi har alla ett ansvar för att denna grundläggande mänskliga rättighet respekteras, avslutar Robert Hårdh.

För ytterligare information kontakta Robert Hårdh, tel: 08-545277 30, eller 070-14 63 14, eller SHK:s representant i Sarajevo Natalija Bratuljevic tel: +387-61-483013