Humanisterna

Dödshotad bloggare utvisas till Bangladesh

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 08:17 CET

Den bangladeshiske bloggaren Mishu Dhar hotades till livet i sitt hemland. Nu vill Migrationsverket skicka tillbaka honom till Bangladesh. Svenska PEN och Förbundet Humanisterna anser att beslutet strider mot Sveriges åtagande att skydda yttrandefriheten.

Foto: Ulf GustafssonMishu Dhar, som har en mastersexamen i matematik, kom till Sverige på ett studentvisum, men motivet bakom resan var hans rädsla för att bli dödad på grund av vad han skrivit i sin blogg. Under flera år hade han fått ta emot hot i form av telefonsamtal, sms och mejl, och sommaren 2014 överfölls han och misshandlades av okända män. Mishu kom till Sverige i februari 2015. Ett par veckor senare inledde islamistiska grupper i Bangladesh en serie mord på bloggare, förläggare, redaktörer och akademiker med sekulära åsikter.

När Mishu Dhars studentvisum gick ut ansökte han om asyl i Sverige. I mars 2016 avslog Migrationsverket hans asylansökan och i maj bekräftade Migrationsdomstolen beslutet. En ansökan till Migrationsverket om verkställighetshinder har nu också avslagits och Mishu Dhar kan komma att avvisas när som helst.

– Jag är besviken och rädd, säger Mishu Dhar. Om jag återvänder till Bangladesh kan jag bli mördad på samma sätt som de andra bloggarna. Det gäller liv eller död för mig.

Migrationsverket skriver i sitt beslut att de bangladeshiska ”myndigheterna arbetar för att komma tillrätta med problemen och förhindra fler våldsbrott” och att de har ”såväl vilja som förmåga” att göra detta. Utifrån detta gör Migrationsverket bedömningen att det får ”anses finnas ett godtagbart myndighetsskydd för bloggare i Bangladesh” och att ”situationen för bloggare inte är tillräcklig för att ett skyddsbehov ska anses föreligga”. Denna bedömning står i strid med den som görs av såväl PEN International som Amnesty International och Freedom House, vars rapporter Migrationsverket har haft möjlighet att ta del av. Migrationsverket anger inte heller några källor som styrker deras bedömning.

– Frågan är om Sverige kan gå i god för Mishus säkerhet i Bangladesh, säger Ulf Gustafsson, Humanisternas förbundssekreterare. Annars tar man på sig ett tungt ansvar genom att skicka honom dit.

I sin blogg har Mishu Dhar kritiserat islam och försvarat kvinnors och etniska och religiösa minoriteters rättigheter. Sina sekulära och demokratiska åsikter delar han med de bloggare som fallit offer för mördarna. Om han avvisas är risken stor att Mishu blir nästa namn på listan över de mördade intellektuella i Bangladesh. Och om Migrationsverket håller fast vid uppfattningen att myndigheterna i Bangladesh kan och vill skydda sekulära bloggare kan vi vänta oss att fler bloggare som sökt skydd i Sverige kommer att avvisas i framtiden.

– Mänskliga rättigheter är högt prioriterade i den svenska utrikespolitiken, säger Annika Thor, ordförande i Svenska PEN:s kommitté för fängslade författare. I en skrivelse från regeringen som publicerades nyligen nämns morden på sekulära bloggare i Bangladesh som ett exempel på religiöst motiverade kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Ändå vill Migrationsverket skicka tillbaka Mishu Dhar, och i förlängningen andra bloggare, till det land där han löper stor risk att utsättas för just detta. Är det förenligt med Sveriges humanitära åtaganden?

För mer information kontakta
Förbundet Humanisterna:
Ulf Gustafsson, 076-305 06 02 eller Christer Sturmark, 070-838 04 80

Svenska PEN:
Annika Thor, 070-753 66 42 eller Anna Livion Ingvarsson, 073-242 27 00

Humanisterna är Sveriges främsta sekulära humanistiska organisation. Som medlemsstyrd idéburen organisation verkar förbundet för att stärka respekten för individens frihet och integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld. Att stärka det sekulära samhället är viktigt för att motverka religiös fundamentalism, politisk extremism, dogmatism och pseudovetenskap. Kampen för att värna och stärka mänskliga rättigheter i allmänhet, och livsåskådningsfrihet i synnerhet, är central för förbundet. Humanisterna verkar för att främja den sekulära humanismen som livsåskådning och de etiska och politiska ställningstaganden som följer ur denna.