Vägverket

Dödsolyckorna minskar

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 13:39 CEST

- Utvecklingen av antalet trafikdödade sedan fjolårets Tylösandsseminarium har varit positiv. Den senaste 12-månadersperioden, augusti 2002 - juli 2003, beräknas 490 personer omkommit i trafiken. Det är den lägsta siffran sedan 1950. Föregående 12-månadersperiod omkom 580 personer. Utvecklingen är mycket glädjande men trafiksäkerhetsarbetet är långsiktigt och måste fortsätta med intensifierad styrka, sa Vägdirektör Christer Agerback, Vägverket Region Mitt, vid årets Tylösandsseminarium på måndagen.

- Om man ser på de olika Vägverksregionerna har olycksutvecklingen varit väldigt olika. Alla har inte haft samma positiva utveckling. De regionala skillnaderna är stora och med stora variationer mellan åren. Därför är det farligt att dra slutsatser från statistik på korta perioder. Man måste följa de långsiktiga trenderna, menade Christer Agerback.

- Satsningen på mitträcken, säkra sidoområden och polisens satsning på kameraövervakning bidrar självklart till en positiv olycksutvecklingen. Även kommunernas insatser för att höja trafiksäkerheten på sitt vägnät har bidragit positivt. I dag har vi ca 230 mil mitträcken i landet och vi räknar med att bygga ytterligare ca 30 mil om året de närmaste åren. Polisen kommer att förse fler vägar med kameraövervakning, fortsatte Christer Agerback.

- Det finns många goda exempel på ett bra trafiksäkerhetsarbetet runt om i landet. I Region Mitt kommer vi att arbeta vidare i enlighet med vår framtagna strategi. Vi kommer dock att fokusera mer på att påverka ungdomars attityder och beteenden, sa Christer Agerback.

- Olycksutvecklingen på riksnivå har varit positiv den senaste 12-månadersperioden. Men ser man till utvecklingen i Region Mitt är den klart sämre med betydligt fler dödade än motsvarande period ifjol. Trafiksäkerhetsarbetet kräver långsiktighet och stor uthållighet samt stor ödmjukhet inför alla de tragedier som tyvärr kommer att inträffa. Ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbetete kräver allas engagemang och är allas ansvar avslutade Christer Agerback.

Ytterligare information:
Vägdirektör Christer Agerback, Vägverket Region Mitt, Härnösand, tel 0611- 44 000