Lunds universitet

Dörren på glänt för Margot Wallström - Allan Larsson sitter kvar året ut

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 11:38 CET

Lunds universitet föreslår att Allan Larsson fortsätter som styrelseordförande. Därmed förlängs hans mandatperiod till årsskiftet.
I dag blev det klart vilka Lunds universitets rektor föreslår som ordförande och allmänrepresentanter i styrelsen från och med 1 maj 2010. Margot Wallström har varit huvudkandidat och positiv till ordförandeposten men kommer inte att ta uppdraget, åtminstone inte under 2010. Nyligen utsågs Wallström till UN Special Representative on Sexual Violence in Conflict, en FN-tjänst för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter. Därmed avböjer hon att kombinera den tjänsten med ett styrelseuppdrag för Lunds universitet.

- Eftersom vi väldigt gärna vill ha Margot Wallström som ordförande är vi beredda på att vänta. Vi föreslår därför att ordförande Allan Larsson förlänger sitt nuvarande uppdrag till årsskiftet. Därefter hoppas vi på en öppning för Margot Wallström, säger Lunds universitets rektor Per Eriksson.

Allan Larsson har varit Lunds universitets styrelseordförande sedan 2004.
Några nya allmänrepresentanter i universitetsstyrelsen föreslås för kommande treårsperiod. Det är Ingrid Elam, vice rektor på Malmö högskola, Lars Ljungälv, chef för södra regionen Swedbank samt Signhild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv. De ersätter bankdirektör John Abrahamson, kulturdirektör Bengt Hall och journalist Annika Ström Melin (som avgick redan hösten 2009).

De allmänrepresentanter som sitter ytterligare en mandatperiod på tre år är: CEO Sarah Fredriksson, vice vd Robert Puskaric, chef för arbetslivsenheten Irene Wennemo och ambassadör Börje Ljunggren.
Lunds universitets rektor föreslår styrelseordförande och allmänrepresentanter till regeringen och det är formellt regeringen som fattar beslut. Beslutet väntas längre fram i vår, dock före 1 maj.

Läs mer om universitetsstyrelsen vid Lunds universitet
http://www.lu.se/om-lunds-universitet/rektor-och-universitetsledning/universitetsstyrelsen

För mer information om styrelsen vid Lunds universitet, kontakta: Cecilia Billgren, avdelningschef för Ärendehantering och sekretariat, på 046-2227024, 070-290 67 83 eller Cecilia.Billgren@rektor.lu.se
För mer information om de nya styrelsemedlemmarna, kontakta rektor Per Eriksson, 0708-247106 eller rektor@rektor.lu.se