Tedestrand coaching AB

Dokumentation - Psykologisk orientering genom 10 års Panikångest!

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2013 14:55 CEST

Följ länken nedan och ta del av en process där en klient med 10 år av mycket svår Panikångest i bagaget upplever en osedvanligt snabb förändring som också kan bedömas som varaktig efter mycket kort tid.


Klienten har också innan Psykologisk Orientering med karta försökt lösa sitt komplexa livsproblem genom olika terapiformer. Klienten har bl.a. ett flertal gånger försökt få hjälp genom kognitiv terapi. Dessa terapiomgångar har skapat hopp under själva processen men upplevelsen är att tillståndet försämrats efter att terapiomgångarna upphört.

Komplexa problem behöver generellt en visuell överblick för att lösas när människan ska hantera det. Den visuella överblicken - kartan måste vara möjlig att lära ut till den som ska lösa problemet - klienten i detta fall.

Ta del av denna process och upplev själv skillnanden när en visuell överblick leder processen istället för ett samtal som inte har någon klar bild över det som ska ske.

Länk till Kartprocessen: http://tedestrandmetoden.se/media/5163ed32ca1f0.pdf

Anders tedestrand
Psykologisk Orienteringstränare

PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235